Tìm theo: Phân loại:
Từ khóa: Ngày ban hành:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 18/NQHDND 22/12/2016 Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IX Nghị quyết
2. 17/QĐ-UBND 22/12/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành Nghị quyết
3. 14/2016/NQ-HDND 22/12/2016 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Nghị quyết
4. 09/2016/NQ-HDND 30/6/2016 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 Nghị quyết
5. 10/2016/NQ-HDND 30/6/2016 V/v nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Nghị quyết
6. 01/NQ-HĐND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HDND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
7. 03/NQ-HDND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
8. 04/NQ-HDND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng ban và thành viên Ban pháp chế huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
9. 05/NQ-HĐND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng ban và thành viên Ban Kinh tế xã hội huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
10. 06/NQ-HDND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HDND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
11. 07/NQ-HDND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
12. 08/NQ-HĐND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
  1    2    3    4    
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất trên Website?
Van ban
Lich lam viec
Tin tuc su kien
Thong tin nghia hanh
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 174245
Đang trực tuyến: 75