V/v nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và QUốc tế lao động 01/5 của năm 2016
39/TB-UBND

Xem chi tiết tại đây:<<

Các tin, bài khác