V/v công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật tình trạng nhũng nhiễu trong việc thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến người dân doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa
Ngày đưa:  27/07/2016 10:21:43 AM In bài
.

 Xem chi tiết tại đây:


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi