V/v nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 của năm 2017
Ngày đưa:  04/04/2017 07:54:42 AM In bài
41/TB-UBND

 Xem chi tiết tại đây<<


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi