Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tập huấn công tác mặt trận năm 2017.
Ngày đưa:  19/04/2017 09:45:25 AM In bài
Trong 02 ngày 17 và 18/4/2017, tại Hội trường UBND huyện Nghĩa Hành; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn công tác mặt trận năm 2017.

Tham gia lớp tập huấn có 108 học viên là Ban thường trực ủy ban mặt trận TQVN huyện, Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQVN xã, ban mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Nghĩa Hành . Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những chuyên đề:  Những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động, các mối quan hệ của MTTQ Việt Nam; MTTQ Việt Nam với công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận; Luật MTTQ Việt Nam năm 2015. MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động, thu thập thông tin, dư luận xã hội. Cuối mỗi buổi có trao đổi, giải đáp về công tác mặt trận vv..

 Qua lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ mặt trận nắm vững, cập nhật những kiến thức cơ bản về công tác MTTQ Việt Nam, các chủ trương đường lối, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác MTTQ Việt Nam để vận dụng trong tổ chức thực hiện công tác mặt trận ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Ngọc Diệu

 

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi