Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 2049/UBND 28/12/2018 V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của sở, ngành, UBND tỉnh Công văn
2. 2042/UBND 28/12/2018 V/v cho chủ trương tổ chức tổng kết công tác CSSKND năm 2018 Công văn
3. 2044/UBND 28/12/2018 V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự lễ tổng Đại hội Công văn
4. 2045/UBND 28/12/2018 V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của sở, ngành, UBND tỉnh Công văn
5. 2046/KH-UBND 28/12/2018 V/v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 Kế hoạch
6. 2047/UBND 28/12/2018 V/v tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/nđ-cp Công văn
7. 2052/UBND 28/12/2018 V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của sở, ngành, UBND tỉnh Công văn
8. 176/TTr-UBND 28/12/2018 V/v thống nhất chủ trương khắc phục khẩn cấp các công trình bị hư hỏng do lụt, bão trên địa bàn huyện Tờ trình
9. 154/TTr-UBND 27/12/2018 V/v xin hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường huyện ĐH.56C Tờ trình
10. 387/BC-UBND 27/12/2018 V/v kết quả điều tra thống kê người dân địa phương bị chết do tai nạn lao động từ năm 2012-2018 Báo cáo
11. 386/BC-UBND 27/12/2018 V/v tổng kết 30 năm thực hiện chỉ thị số 51-CT/TW ngày 12/4/1989 Ban bí thư về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam Báo cáo
12. 385/BC-UBND 27/12/2018 V/v kết quả rà soát chính thức hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Báo cáo
13. 2041/UBND 27/12/2018 V/v xin chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ cho các cơ quan Công văn
14. 2037/UBND 27/12/2018 V/v tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Công văn
15. 2034/UBND 27/12/2018 V/v bảo đảm TTATGT cuối năm 2018 và dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Công văn
16. 2038/UBND 27/12/2018 V/v lùi thời gian gieo sạ lúa vụ Đông xuân 2018-2019 trên địa bàn huyện Công văn
17. 2033/UBND 27/12/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện biên chế sự nghiệp và đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức Công văn
18. 2040/UBND 27/12/2018 V/v triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Công văn
19. 2039/UBND 27/12/2018 V/v đề nghị sửa đổi thông tin cá nhân của các thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Khắc Nghị Công văn
20. 2035/UBND 27/12/2018 V/v cho chủ trương làm mới bảng điện tử và chỉnh trang cổng chào huyện tại xã Hành Thuận Công văn
21. 134/TB-UBND 27/12/2018 Lịch trực Tết dương lịch năm 2019 Thông báo khác
22. 2029/UBND 26/12/2018 V/v xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg Công văn
23. 2030/UBD 26/12/2018 V/v đề nghị đối tượng bảo hiểm y tế theo quyết định 290/2005 Công văn
24. 2031/UBND 26/12/2018 V/v xác nhận và đề nghị giải quyết tiền mai táng phí theo quyết định 62/2011 Công văn
25. 2036/UBND 26/12/2018 V/v điều chỉnh hình thức hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo quyết định số 22/2013 Công văn
26. 2032/UBND 26/12/2018 V/v đề nghị cấp mã số thẻ cho cán bộ công chức viên chức Công văn
27. 384/BC-UBND 26/12/2018 V/v tình hình, kết quả triển khai thực hiện chính sách đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng và chính sách khen thưởng Huân chương độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ` Báo cáo
28. 381/BC-UBND 24/12/2018 V/v kết quả tình hình một năm thực hiện chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Báo cáo
29. 383/BC-UBND 24/12/2018 V/v kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 Báo cáo
30. 175/TTr-UBND 24/12/2018 V/v đề nghị điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND huyện về phân bổ dự toán Tờ trình
31. 2027/UBND 24/12/2018 V/v tham gia góp ý về việc điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy may Nghĩa Hành Công văn
32. 2026/UBND 24/12/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2018 Công văn
33. 2024/UBND 24/12/2018 V/v thực hiện văn bản chỉ đạo của Huyện Uỷ Công văn
34. 2025/UBND 24/12/2018 V/v điều chỉnh phụ lục kèm theo quyết định 199/QĐ-UBND Công văn
35. 2024/UBND 24/12/2018 V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của sở, ngành, UBND tỉnh Công văn
36. 2014/UBND 21/12/2018 V/v cung cấp thông tin hành lang giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện Công văn
37. 2018/KH-UBND 21/12/2018 V/v tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ việt nam anh hùng và lễ trao tặng Huân chương độc lập Kế hoạch
38. 2011/UBND 21/12/2018 V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của sở, ngành, UBND tỉnh Công văn
39. 2021/UBND 21/12/2018 V/v xin xác nhận vị trí khu đất đủ điều kiện cấp phép cải tạo chống sạt lở Công văn
40. 2012/UBND 21/12/2018 V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của sở, ngành, UBND tỉnh Công văn
41. 2020/UBND 21/12/2018 V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của sở, ngành, UBND tỉnh Công văn
42. 2016/UBND 21/12/2018 V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực trẻ em Công văn
43. 2017/UBND 21/12/2018 V/v đề nghị phê duyệt danh sách nhà ở cho người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013 Công văn
44. 2023/UBND 21/12/2018 V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018 Công văn
45. 2022/UBND 21/12/2018 V/v xin chủ trương cải tạo chống sạt lở chống và tận dụng đất dư thừa làm vật xây dựng Công văn
46. 2013/UBND 21/12/2018 V/v đề nghị thông báo và hướng dẫn công dân làm thủ tục nhận GCNQSDĐ Công văn
47. 07/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v kế hoạch phát triển tế - xã hội năm 2019 Nghị quyết
48. 08/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 Nghị quyết
49. 09/2018/NQ/HĐND 20/12/2018 V/v bãi bỏ nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành đề án thu hút nguồn nhân lực có chất lượng về công tác tại huyện, xã, thị trấn giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết
50. 10/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
51. 11/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
52. 13/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành khóa IX Nghị quyết
53. 2006/UBND 19/12/2018 V/v thẩm định bản đồ địa chính khu đất công trình: Khu dân cư Đồng Dinh Công văn
54. 2007/UBND 19/12/2018 V/v cử cán bộ triển khai luật An ninh mạng Công văn
55. 2008/UBND 19/12/2018 V/v tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của huyện Công văn
56. 2009/UBND 19/12/2018 V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2018 và tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước Công văn
57. 2010/UBND 19/12/2018 V/v mời báo cáo viên tham gia phối hợp phổ biến triển khai các văn bản luật năm 2018 Công văn
58. 374/BC-UBND 19/12/2018 V/v tình hình sạt lở nghiêm trọng và đầu tư khẩn cấp kè bờ Bắc Sông vệ đoạn qua xã Hành Phước Báo cáo
59. 377/BC-UBND 19/12/2018 V/v tình hình kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2018 Báo cáo
60. 379/BC-UBND 19/12/2018 V/v tình hình kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Báo cáo
61. 378/BC-UBND 19/12/2018 V/v kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình thoát nghèo và thoát cận nghèo theo quyết định 37/2017/QĐ-UBND Báo cáo
62. 376/BC-UBND 19/12/2018 V/v tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình giảm nghèo Báo cáo
63. 375/BC-UBND 19/12/2018 V/v rà soát tổng hợp các dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt Báo cáo
64. 132/TB-UBND 18/12/2018 V/v nghỉ hưu đối với công chức (Phạm Ngọc Thạch) Thông báo khác
65. 2002/UBND 18/12/2018 V/v báo cáo kết quả rà soát người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công văn
66. 2001/UBND 18/12/2018 V/v báo cáo số liệu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS từ năm 2016-2018 Công văn
67. 2000/UBND 18/12/2018 V/v đề xuất mô hình ứng dụng khoa học công nghệ Công văn
68. 2004/UBND 18/12/2018 V/v cho chủ trương đầu tư sửa chữa công trình khu vệ sinh cơ quan Huyện ủy Nghĩa Hành Công văn
69. 2004/UBND 18/12/2018 V/v cho chủ trương đầu tư sửa chữa công trình khu vệ sinh cơ quan Huyện ủy Nghĩa Hành Công văn
70. 2003/UBND 18/12/2018 V/v tham mưu xử lý đơn của bà Võ Thị Doa Công văn
71. 1995/UBND 17/12/2018 V/v đề nghị sửa đổi thông tin cá nhân trong hổ sơ người hưởng chính sách như thương binh đối với bà Nguyễn Thị Ra Công văn
72. 1993/UBND 17/12/2018 V/v triển khai thực hiện quyết định số 45/2018 Công văn
73. 1991/UBND 17/12/2018 V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của sở, ngành, UBND tỉnh Công văn
74. 1992/UBND 17/12/2018 V/v hỗ trợ chương trình an sinh xã hội đối với tỉnh Quảng Ngãi Công văn
75. 1994/UBND 17/12/2018 V/v điều chỉnh hình thức hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng Công văn
76. 1998/UBND 17/12/2018 V/v đề nghị sửa đổi thông tin cá nhân của bà Phan Thị Kim Bích trong hồ sơ liệt sĩ Phan Xuân Bài Công văn
77. 1997/UBND 17/12/2018 V/v xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg Công văn
78. 1996/UBND 17/12/2018 V/v đề nghị kiểm tra rà soát, cắt giảm, thu hồi trợ cấp hàng tháng của đối tượng người có công với cách mạng Quyết định
79. 1999/UBND 17/12/2018 V/v phúc đáp tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 28/11/2018 Công văn
80. 1984/UBND 13/12/2018 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo quyết đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Công văn
81. 1986/UBND 13/12/2018 V/v thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo đồng ruộng, kết hợp tận thu đất sét làm vật liệu xây dựng tại xứ đồng vông thôn Phú Khương Công văn
82. 1977/UBND 13/12/2018 V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của sở, ngành, UBND tỉnh Công văn
83. 1978/UBND 13/12/2018 V/v cho ý k kiến điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo Công văn
84. 1987/UBND 13/12/2018 V/v góp ý khu vực điều tra khảo sát và gắn bảng chú thích các cây gỗ quý tại suối chí Công văn
85. 1985/UBND 13/12/2018 V/v rà soát hợp đồng cung cấp điện đối với các hộ sản xuất gạch thủ công trên địa bàn xã Hành Phước Công văn
86. 1988/UBND 13/12/2018 V/v chỉnh lý và thẩm định bản đồ địa chính khu đất thuộc công trình: Cầu Hành Phước - Hành Thịnh Công văn
87. 1990/UBND 13/12/2018 V/v trả lới kiến nghị của các ban HĐND Công văn
88. 368/BC-UBND 13/12/2018 V/v kết quả rà soát chính thức hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Báo cáo
89. 370/BC-UBND 13/12/2018 V/v tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Nghĩa Hành năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Báo cáo
90. 371/BC-UBND 13/12/2018 V/v tình hình kết quả rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2018 Báo cáo
91. 372/BC-UBND 13/12/2018 V/v kết quả thực hiện quyết định 321/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về trách nhiệm người đứng đầu trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Báo cáo
92. 369/BC-UBND 13/12/2018 V/v kết quả thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Báo cáo
93. 345/BC-UBND 13/12/2018 V/v đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2018 và xây dựng dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 Báo cáo
94. 172/TTr-UBND 13/12/2018 V/v đề nghị cấp kinh phí bổ sung tiền điện cho đối tượng hộ chính sách xã hội và hộ nghèo quý III và quý IV năm 2018 Tờ trình
95. 173/TTr-UBND 13/12/2018 V/v đề nghị phê duyệt phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy CNQSDĐ đất lâm nghiệp Tờ trình
96. 367/BC-UBND 12/12/2018 V/v tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng Báo cáo
97. 1971/UBND 12/12/2018 V/v tham mưu xử lý đơn của hộ dân gần chùa Phổ Hiền xã Hành Trung Công văn
98. 1973/UBND 12/12/2018 V/v đề nghị triển khai phần mềm một cửa hiện đại tại UBND huyện Nghĩa Hành Công văn
99. 1970/UBND 12/12/2018 V/v thống nhất địa điểm lắp đặt Pano tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Công văn
100. 1972/UBND 12/12/2018 V/v liên quan đến hồ sơ quy hoạch khu tái định cư Cống chùa Công văn
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1718710
Đang trực tuyến: 56