Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 62/TB-UBND 7/6/2019 Kết luận của đồng chí Đàm Bàng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn công tác chuẩn bị kỳ thi THPT QG 2019 Thông báo kết luận
2. 58/TB-UBND 28/5/2019 Kết luận của đồng chí Đàm Bàng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn một số nội dung liên quan đến việc xóa bỏ lò gạch thủ công Thông báo kết luận
3. 54/TB-UBND 24/5/2019 Kết luận của đồng chí Phan Bình - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn vấn đề có liên quan đến QLTTXD trên địa bàn TTCC Thông báo kết luận
4. 47/TB-UBND 6/5/2019 Kết luận của đồng chí Phan Bình - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 5/2019 Thông báo kết luận
5. 46/TB-UBND 4/5/2019 Kết luận của đồng chí Phan Bình - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của tỉnh Thông báo kết luận
6. 43/TB-UBND 25/4/2019 Kết luận của đồng chí Đàm Bàng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai dự án cây ăn quả năm 2019 và kế hoạch đầu tư phát triển những năm tiếp theo Thông báo kết luận
7. 44/TB-UBND 25/4/2019 Kết luận của đồng chí Đàm Bàng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp cho ý kiến về việc xin đầu tư dự án SXKD hóa chất vào CCN Đồng Dinh của Cty Phước Thịnh Thông báo kết luận
8. 36/TB-UBND 19/4/2019 Kết luận của đồng chí Đàm Bàng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết kiến nghị của hộ dân về BTGPMB công trình hồ chứa nước Hố Sổ Thông báo kết luận
9. 37/TB-UBND 19/4/2019 Kết luận của đồng chí Đàm Bàng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp trực báo tình hình triển khai xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn xã Hành Phước Thông báo kết luận
10. 39/TB-UBND 15/4/2019 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các kiến nghị của các hộ dân sống xung quanh Chợ Chùa Thông báo kết luận
11. 32/TB-UBND 8/4/2019 Kết luận của đồng chí Đàm Bàng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết đề nghị của Cty Sao Vàng Thông báo kết luận
12. 30/TB-UBND 5/4/2019 Kết luận của đồng chí Phan Bình tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 Thông báo kết luận
13. 26/TB-UBND 25/3/2019 Kết luận của đồng chí Phan Bình tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 Thông báo kết luận
14. 27/TB-UBND 25/3/2019 Kết luận của đồng chí Đàm Bàng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân thôn Kỳ Thọ Nam I Thông báo kết luận
15. 21/TB-UBND 18/3/2019 Kết luận của đồng chí Đàm Bàng - PCT UBND huyện tại cuộc họp trực báo công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi Thông báo kết luận
16. 18/TB-UBND 15/3/2019 Kết luận của đồng chí Đàm Bàng - PCT UBND huyện tại buổi đối thoại với 24 hộ sản xuất gạch thủ công trên địa bàn xã Hành Phước Thông báo kết luận
17. 19/TB-UBND 15/3/2019 Kết luận của đồng chí Đàm Bàng - PCT UBND huyện tại cuộc họp góp ý xây dựng dự án đầu tư phát triển vùng cây ăn quả đến năm 2025 Thông báo kết luận
18. 20/TB-UBND 15/3/2019 Kết luận của đồng chí Đàm Bàng - PCT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết đơn khiếu nại của các cá nhân trúng thầu đấu giá đất KDC Đồng Chợ Thông báo kết luận
19. 17/TB-UBND 7/3/2019 Kết luận của đồng chí Phan Bình tại cuộc họp bàn việc thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã Thông báo kết luận
20. 13/TB-UBND 20/2/2019 Kết luận của đ/c Đàm Bàng - Phó Chủ tịch UBND tại buổi tiếp công dân đột xuất xã Hành Dũng, Hành Nhân Thông báo kết luận
21. 07/TB-UBND 24/1/2019 Kết luận của đ/c Đàm Bàng - Phó Chủ tịch UBND tại cuộc họp liên quan đấu giá đất khu tái định cư Cống Chùa, Hành Thuận Thông báo kết luận
22. 05/TB-UBND 21/1/2019 Kết luận của đ/c Đàm Bàng việc chấn chỉnh hoạt động SXKD của Cty TNHH CB và TM Minh Xuân Thông báo kết luận
23. 01/TB-UBND 2/1/2019 Kết luận của đồng chí Đàm bàng - Phó Chủ tịch UBND huyện về đánh giá tình hình xóa bỏ lò gạch thủ công Thông báo kết luận
24. 131/TB-UBND 10/12/2018 V/v kết luận của đồng chí Đàm Bàng tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018 Thông báo kết luận
25. 114/TB-UBND 12/11/2018 V/v kết luận của đồng chí Đàm Bàng tại cuộc họp với các công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại CCN Đồng Dinh Thông báo kết luận
26. 112/TB-UBND 6/11/2018 V/v kết luận của đồng chí Phan Bình tại cuộc họp giải quyết đề nghị của công ty TNHH Phú Điền về nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất gạch tuynel Thông báo kết luận
27. 110/TB-UBND 22/10/2018 V/v kết luận của đồng chí Phan Bình tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Hành Thiện Thông báo kết luận
28. 104/TB-UBND 8/10/2018 V/v kết luận của đồng chí Đàm Bàng tại cuộc họp bàn về công tác bàn giao lưới điện hạ áp Thông báo kết luận
29. 103/TB-UBND 8/10/2018 V/v kết luận của đồng chí Đàm Bàng tại cuộc họp đánh giá một số nội dung tồn tại bất cập vướng mắc trong việc xóa bỏ lò gạch thủ công Thông báo kết luận
30. 99/TB-UBND 1/10/2018 V/v thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình cá nhân tổ chức để thực hiện dự án: Khu dân cư Đồng Dinh Thông báo kết luận
31. 99/TB-UBND 1/10/2018 V/v kết luận của đồng chí Phan Bình tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 Thông báo kết luận
32. 100/TB-UBND 1/10/2018 V/v kết luận của đồng chí Phan Bình tại buổi làm việc với UBND xã Hành Thuận Thông báo kết luận
33. 94/TB-UBND 21/9/2018 V/v kết luận của đồng chí Đàm Bàng tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2018 Thông báo kết luận
34. 91/TB-UBDN 17/9/2018 V/v kết luận của đồng chí Đàm Bàng tại cuộc họp giải quyết xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất công ích bãi bồi ven sông các loại đất khác Thông báo kết luận
35. 92/TB-UBND 12/9/2018 V/v kết luận của đồng chí Bùi Đình Thời tại cuộc họp bàn giải quyết một số vướng mắc liên quan đến việc đăng ký hộ khẩu thường trú đối với ông Huỳnh Bé Thông báo kết luận
36. 88/TB-UBND 12/9/2018 V/v kết luận đồng chí Đàm Bàng tại cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy may Vinatex Nghĩa Hành Thông báo kết luận
37. 84/TB-UBND 29/8/2018 V/v kết luận của đồng chí Phan Bình tại ngày tiếp công dân định kỳ Thông báo kết luận
38. 66/TBUB 19/7/2018 V/v kết luận của đồng chí Đàm Bàng Phó chủ tịch liên quan về giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở TTCC Thông báo kết luận
39. 64/TBUB 17/7/2018 V/v kết luận của đồng chí Đàm Bàng tại cuộc họp bàn việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt Thông báo kết luận
40. 65/TB-UBND 16/7/2018 V/v kết luận của đồng chí Phan Bình tại ngày tiếp công dân định kỳ Thông báo kết luận
41. 61/TBUB 5/7/2018 V/v kết luận của đồng chí Đàm Bàng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong việc khai thác bãi cát bồi tụ tại thôn Hòa Huân xã Hành Thịnh Thông báo kết luận
42. 67/TB-UBND 18/6/2018 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch tại cuộc họp bàn giải quyết vướng mắc mặt bằng xây dựng khu du lịch suối chí Thông báo kết luận
43. 59/TBUB 12/6/2018 V/v kết luận của Chủ tịch UBND tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư xâu dựng trên địa bàn huyện Thông báo kết luận
44. 58/TBUB 12/6/2018 V/v kết luận đồng chí Bùi Đình Thời tại cuộc họp bàn công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 Thông báo kết luận
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2144402
Đang trực tuyến: 53