Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 07/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v kế hoạch phát triển tế - xã hội năm 2019 Nghị quyết
2. 08/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 Nghị quyết
3. 09/2018/NQ/HĐND 20/12/2018 V/v bãi bỏ nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành đề án thu hút nguồn nhân lực có chất lượng về công tác tại huyện, xã, thị trấn giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết
4. 10/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
5. 11/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
6. 13/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành khóa IX Nghị quyết
7. 01/NQHĐ 23/7/2018 V/v nhiệm vụ giải pháp kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 Nghị quyết
8. 03/NQHĐ 23/7/2018 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 Nghị quyết
9. 07/NQ-HĐND 21/12/2017 V/v dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 Nghị quyết
10. 03/2017/NQ-HDND 26/7/2017 Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Chợ Chùa huyện Nghĩa Hành Nghị quyết
11. 02/2017/NQ-HĐND 26/7/2017 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 Nghị quyết
12. 01/2017/NQ-HDND 26/7/2017 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 Nghị quyết
13. 15/NQ-HĐND 22/12/2016 V/v dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 Nghị quyết
14. 15/NQ-HDND 22/12/2016 Giao dự toán Nghị quyết
15. 18/NQHDND 22/12/2016 Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IX Nghị quyết
16. 17/QĐ-UBND 22/12/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành Nghị quyết
17. 14/2016/NQ-HDND 22/12/2016 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Nghị quyết
18. 16/2016/NQ-HDND 22/12/2016 Đề án thu hút nguồn nhân lực có chất lượng về công tác tại huyện, xã thị trấn giai đoạn 2016- 2020 Nghị quyết
19. 12/2016/NQ-HDND 1/11/2016 Chương trình phát triển đô thị thị trấn Chợ Chùa huyện Nghĩa Hành giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025 Nghị quyết
20. 11/NQ-HDND 20/7/2016 V/v thành lập tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành Khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
21. 09/2016/NQ-HDND 30/6/2016 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 Nghị quyết
22. 10/2016/NQ-HDND 30/6/2016 V/v nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Nghị quyết
23. 02/NQ-HDND 27/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
24. 01/NQ-HĐND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HDND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
25. 03/NQ-HDND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
26. 04/NQ-HDND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng ban và thành viên Ban pháp chế huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
27. 05/NQ-HĐND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng ban và thành viên Ban Kinh tế xã hội huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
28. 06/NQ-HDND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HDND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
29. 07/NQ-HDND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
30. 08/NQ-HĐND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
31. 09/2015/NQ-HDND 24/12/2015 V/v nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Nghị quyết
32. 08/2015/NQ-HDND 24/12/2015 V/v nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 Nghị quyết
33. 07/2015/NQ-HĐND 24/12/2015 v/v dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 Nghị quyết
34. 06/NQ-HĐND 10/9/2015 V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nghị quyết
35. 05/NQ-HĐND 10/9/2015 V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
36. 04/NQ-HĐND 10/9/2015 V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nghị quyết
37. 03/HĐND 15/7/2015 V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Nghĩa Hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
38. 02/NQ-HĐND 15/7/2015 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 Nghị quyết
39. 01/2015/NQ-HĐND 15/7/2015 Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Nghị quyết
40. 29/2014/NQ-HDND 22/12/2014 V/v dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 Nghị quyết
41. 30/2014/NQ-HDND 22/12/2014 V/v nhiệm vụ năm 2015 Nghị quyết
42. 28/NQ-HDND 22/12/2014 V/v bãi bỏ một phần Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 27/12/2011 của HĐND xã Hành DŨng khóa XI, kỳ họp thứ 4 Nghị quyết
43. 16/2014/NQ-HĐND 11/8/2014 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 Nghị quyết
44. 15/2014/NQ-HĐND 11/8/2014 V/v miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Nghĩa Hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nghị quyết
45. 14/2014/NQ-HĐND 11/8/2014 V/v miễn nhiệm chức danh Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Nghĩa hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
46. 17/2014/NQ-HĐND 11/8/2014 V/v nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Nghị quyết
47. 07/NQ-HĐND 23/4/2014 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nghị quyết
48. 05/NQ-HĐND 23/4/2014 V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nghị quyết
49. 04/NQ-HĐND 23/4/2014 V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nghị quyết
50. 07/2013/NQ-HĐND 24/12/2013 Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014 Nghị quyết
  1    2    
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2144396
Đang trực tuyến: 54