Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 03/2019/QĐ-UBND 19/3/2019 Bãi bỏ Khoản 6 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 của UBND huyện Nghĩa Hành Quyết định
2. 04/2019/QĐ-UBND 19/3/2019 Sửa đổi Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015 của UBND huyện Nghĩa Hành Quyết định
3. 02/2019/QĐ-UBND 22/2/2019 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nghĩa Hành Quyết định
4. 01/2019/QĐ-UBND 16/1/2019 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nghĩa Hành Quyết định
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2242760
Đang trực tuyến: 84