Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 461/UBND 8/4/2019 V/v lập, thẩm định và trình duyệt dự toán kinh phí chuyển đổi HTQLCL ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 Công văn
2. 82/BC-UBND 29/3/2019 Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I/2019 Báo cáo
3. 352/UBND 18/3/2019 V/v báo cáo định kỳ tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC Công văn
4. 59/BC-UBND 11/3/2019 Kết quả chỉ số CCHC của UBND cấp xã năm 2018 Báo cáo
5. 50/BC-UBND 5/3/2019 Kết quả thực hiện công tác CCHC quý I năm 2019 Báo cáo
6. 263/KH-UBND 4/3/2019 Tuyên truyền CCHC năm 2019 trên địa bàn huyện Kế hoạch-Đề án
7. 45/QĐ-UBND 26/2/2019 V/v phê duyệt và công bố chỉ số CCHC năm 2018 của UBND các xã, thị trấn Quyết định
8. 42/QĐ-UBND 22/2/2019 Ban hành kế hoạch hoạt động KSTTHC năm 2019 Quyết định
9. 224/KH-UBND 22/2/2019 Kiểm tra hoạt động KSTTHC năm 2019 trên địa bàn huyện Kế hoạch-Đề án
10. 225/KH-UBND 22/2/2019 Truyền thông về hoạt động KSTTHC năm 2019 trên địa bàn huyện Kế hoạch-Đề án
11. 194/KH-UBND 18/2/2019 Rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 trên địa bàn huyện Kế hoạch-Đề án
12. 103/UBND 21/1/2019 V/v chấn chỉnh công tác phối hợp giải quyết TTHC Công văn
13. 1956/UBND 11/12/2018 V/v bổ sung kết quả kiểm tra, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 Công văn
14. 335/BC-UBND 6/12/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 2018 trên địa bàn huyện Báo cáo
15. 1836/UBND 20/11/2018 V/v cung cấp thông tin số liệu phục vụ chấm chỉ số cải cách hành chính huyện Công văn
16. 274/QĐ-UBND 15/11/2018 V/v thay đồi thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện Quyết định
17. 1746/KH-UBND 5/11/2018 V/v điều tra xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND các xã, thị trấn Kế hoạch-Đề án
18. 310/BC-UBND 30/10/2018 V/v tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2018 Báo cáo
19. 306/BC-UBND 29/10/2018 V/v kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Báo cáo
20. 1709/UBND 26/10/2018 V/v chấn chỉnh công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn Công văn
21. 115/QĐ-UBND 15/10/2018 V/v thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 Quyết định
22. 105/QĐ-UBND 1/10/2018 V/v thành lập ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 Quyết định
23. 279/BC-UBND 27/9/2018 V/v tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2018 Báo cáo
24. 191/QĐ-UBND 27/8/2018 Phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện Quyết định
25. 189/QĐ-UBND 21/8/2018 V/v công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 Quyết định
26. 1166/UBND 26/7/2018 V/v công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện UBND cấp xã Công văn
27. 01/QĐ-BCĐ 20/7/2018 Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo CCHC Quyết định
28. 207/BC-UBND 18/7/2018 V/v tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2018 Báo cáo
29. 1036/KH-UBND 3/7/2018 V/v thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018 Kế hoạch-Đề án
30. 1009/UBND 27/6/2018 V/v thực hiện công việc trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 Công văn
31. 158/QĐ-UBND 25/6/2018 Ban hành chương trình thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Quyết định
32. 156/QĐ-UBND 22/6/2018 V/v ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Hành Quyết định
33. 87/QĐ-UBND 22/6/2018 V/v thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Quyết định
34. 875/KH-UBND 5/6/2018 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 Kế hoạch-Đề án
35. 631/KH-UBND 17/4/2018 Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính huyện Nghĩa Hành Kế hoạch-Đề án
36. 50/QĐ-UBND 17/4/2018 V/v thành lập Hội đồng đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã thị trấn năm 2017 Quyết định
37. 273/QĐ-UBND 29/12/2017 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 Quyết định
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1943186
Đang trực tuyến: 113