Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 1836/UBND 20/11/2018 V/v cung cấp thông tin số liệu phục vụ chấm chỉ số cải cách hành chính huyện Công văn
2. 274/QĐ-UBND 15/11/2018 V/v thay đồi thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện Quyết định
3. 1746/KH-UBND 5/11/2018 V/v điều tra xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND các xã, thị trấn Kế hoạch
4. 310/BC-UBND 30/10/2018 V/v tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2018 Báo cáo
5. 306/BC-UBND 29/10/2018 V/v kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Báo cáo
6. 1709/UBND 26/10/2018 V/v chấn chỉnh công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn Công văn
7. 115/QĐ-UBND 15/10/2018 V/v thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 Quyết định
8. 105/QĐ-UBND 1/10/2018 V/v thành lập ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 Quyết định
9. 279/BC-UBND 27/9/2018 V/v tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2018 Báo cáo
10. 191/QĐ-UBND 27/8/2018 Phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện Quyết định
11. 189/QĐ-UBND 21/8/2018 V/v công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 Quyết định
12. 1166/UBND 26/7/2018 V/v công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện UBND cấp xã Công văn
13. 01/QĐ-BCĐ 20/7/2018 Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo CCHC Quyết định
14. 207/BC-UBND 18/7/2018 V/v tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2018 Báo cáo
15. 1036/KH-UBND 3/7/2018 V/v thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018 Kế hoạch
16. 1009/UBND 27/6/2018 V/v thực hiện công việc trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 Công văn
17. 158/QĐ-UBND 25/6/2018 Ban hành chương trình thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Quyết định
18. 156/QĐ-UBND 22/6/2018 V/v ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Hành Quyết định
19. 87/QĐ-UBND 22/6/2018 V/v thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Quyết định
20. 875/KH-UBND 5/6/2018 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 Kế hoạch
21. 631/KH-UBND 17/4/2018 Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính huyện Nghĩa Hành Kế hoạch
22. 50/QĐ-UBND 17/4/2018 V/v thành lập Hội đồng đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã thị trấn năm 2017 Quyết định
23. 273/QĐ-UBND 29/12/2017 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 Quyết định
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1718607
Đang trực tuyến: 65