Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Tổng kết công tác bầu cử

17-06-2021

Nghĩa Hành tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn