Ngày đưa:  01/12/2015 08:43:44 AM
Nghĩa Hành tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Sáng 26.11.2015, tại hội trường huyện, UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011-2015) và triển khai nhiệm vụ giai đoạn (2016 -2020).

Quang cảnh hội nghị

Về dự hội nghị ở tỉnh có ông Dương Văn Tô - Giám đốc Sở NN&PTNT - Chánh Văn phòng điều phối  xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi; ở huyện có ông Phan Bình - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, bà Võ Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Tịnh, Bùi Đình Thời; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Huỳnh Lúa, cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành , hội đoàn thể của huyện; lãnh đạo Đảng ủy - UBND 12 xã, thị trấn.

Sau năm 5 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Nghĩa Hành đã đầu tư hơn 335 tỷ đồng thực hiện cứng hóa, nhựa hóa hơn 132 km đường  xã, thôn, xóm, nội đồng; mở 64 lớp đào tạo nghề  cho lao động nông thôn cho gần 02 ngàn lao động;  đầu tư thực hiện 67 mô hình  trồng trọt, chăn nuôi.v.v. ( trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 80 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 183 tỷ, vốn lồng ghép hơn 42 tỷ,  vốn doanh nghiệp hơn 2,7 tỷ, nhân dân đóng góp hơn 26 tỷ). 

Mặc dù nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình của cấp trên  chưa lớn  nhưng 11 xã của  huyện đã có kế hoạch thực hiện các tiêu chí  thành phần,  ít kinh phí trước như:  Củng cố, xây dựng hợp tác xã hoạt động có  hiệu quả; có các hoạt động  phát triển  môi trường xanh - sạch -đẹp; Đảng bộ chính quyền các xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiến tiến trở lên; An ninh trật tự được giữ vững.

Nhờ đó, đến thời điểm này huyện Nghĩa Hành đã có 03 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 05 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí và 03 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện  Nghĩa Hành, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:  Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cho chương trình còn thiếu đồng bộ, cơ sở hạ tầng nông thôn tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu  phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; đời sống nhân dân ở nông thôn  còn nhiều khó khăn, tình trạng thiếu việc làm, thu nhập thấp, công tác giảm nghèo chưa bền vững;  Nghĩa Hành là địa bàn thường xuyên hứng chịu thên tai nên ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân, tác động bất lợi đến kinh tế - xã hội của huyện.v.v.

Trong giai đoạn 5 năm (2016 - 2020) huyện Nghĩa Hành phấn đấu có 11/11 xã đạt chuẩn  nông thôn mới;  thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/ người /năm ; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 5%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 70%. Riêng trong năm 2016 huyện phấn đấu có thêm 03 xã về đích nông thôn mới  là Hành Đức, Hành Thiện và Hành Nhân, năm 2017 huyện Nghĩa Hành đạt huyện nông thôn mới..v.v.

Để thực hiện các chỉ tiêu cơ bản này huyện đưa ra giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ  biến chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ  về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân; tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp; xây dựng các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển văn hóa, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn..v.v.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,  ông Phan Bình - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cho rằng: Kết quả sau 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo của nông thôn, có được kết quả này  là nhờ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng trong giai đoạn (2016 -2020), quá trình xây dựng nông thôn mới sẽ còn gặp không ít khó khăn, ví dụ như tiêu chí số 10  về thu nhập, số 11 hộ nghèo sẽ thay đổi theo từng năm đòi hỏi mức thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng lên hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo phải thấp hơn 5%.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới: Huyện cần tập trung khắc phục những hạn chế, kiện toàn củng cố lại Ban chỉ đạo, Ban quản lý; coi trọng và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; quy hoạch gắn với tái cơ cấu ngành nông nghệp, nhân rộng mô hình sản xuất mới,  liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với hợp tác xã trong tiêu thụ sản phẩm, để đạt mức thu nhập 100 triệu đồng/1ha; tạo nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng,  tập trung ưu tiên cho dự án phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân; quan tâm đến công tác y tế, văn hóa và môi trường.v.v.

Dịp này, UBND huyện Nghĩa Hành khen thưởng biểu dương 15 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào " Nghĩa Hành chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 -2015. 

 

Ông Dương Văn Tô, Giám đốc Sở NN&PTNT, ông Phan Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể

Hội nghị cũng thông qua báo cáo kết quả sau một năm thực hiện  Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng  nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững (giai đoạn 2015 -2020) và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Bài & ảnh: Bích Loan

 

 

 

 

 

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 755130
Đang trực tuyến: 8