Ngày đưa:  27/06/2017 08:32:38 AM
UBND huyện Nghĩa Hành họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
Chiều ngày 23/6/2017, UBND huyện Nghĩa Hành đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo huyện Nghĩa Hành, giai đoạn 2016-2020.

Quang cảnh Hội nghị

 Ông Bùi Đình Thời , Uỷ viên Ban thường vụ , Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Nghĩa Hành, giai đoạn 2016-2020. Dự họp còn có các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo của huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn .

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các Hội đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, đã tác động tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, cơ sở hạ tầng của các xã, thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao được tăng cường, người nghèo đã từng bước tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020, đến đầu năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo toàn huyện vẫn còn ở mức cao: 30,04% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo 13,72% , tỷ lệ hộ cận nghèo 16,32%). Toàn huyện có 05 xã tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên, có 05 xã miền núi và 04 thôn đặc biệt khó khăn.

Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện Nghĩa Hành giai đoạn 2016-2020 xây dựng với mục tiêu bình quân mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 3-4%  theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;  Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo toàn huyện cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015;  Thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả tăng 20%-25%/năm; bình quân mỗi năm có ít nhất 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo, thoát cận nghèo vv...

 Để thực hiện mục tiêu trên sẽ phải thực hiện các giải pháp đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện đời sống của người nghèo và tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như: chính sách phát triển sản xuất, đất sản xuất, tín dụng ưu đãi, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo…Ngoài việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, dự thảo cũng đã đặc biệt nhấn mạnh tới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở đối với công tác giảm nghèo; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tốt mọi tiềm năng, tính sáng tạo của các địa phương và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương. Bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn dân về chương trình giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Đề cao vai trò, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của người dân trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo, sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ của nhà nước cho công tác giảm nghèo cũng như phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể để giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo.

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan ban , ngành của huyện là thành viên Ban Chỉ đạo của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn đều cơ bản nhất trí với dự thảo  Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo của huyện giai đoạn 2016-2020. Đồng thời đề nghị: chương trình giảm nghèo cần tập trung cụ thể vào những vấn đề riêng, không trùng lặp với các chương trình khác. Trên cơ sở quy định chuẩn nghèo phải xác định nhiệm vụ trọng tâm chính của chương trình giảm nghèo, đó là cải thiện, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, vì vậy các giải pháp tổ chức thực hiện cần tập trung xoay quay nội dung này và đây là cơ sở quan trọng để thực hiện tốt các tiêu chí như: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt vệ sinh môi trường và tiếp cận thông tin.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đồng chí Bùi Đình Thời , Uỷ viên Ban thường vụ , Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Nghĩa Hành, giai đoạn 2016-2020 tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo và ý kiến của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn để hoàn thiện kế hoạch. Bên cạnh đó cần rà soát kỹ các tiêu chí theo chuẩn nghèo mới để chủ động phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng địa phương và lộ trình thực hiện kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn huyện với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách bền vững. Đồng thời tập trung cân đối, huy động các nguồn lực thực hiện kế hoạch chương trình giảm nghèo hàng năm và cả giai đoạn. Ngoài những chủ trương, chính sách của huyện đang phát huy hiệu quả đáp ứng tốt cho thực hiện chương trình giảm nghèo, thì các ngành cũng cần tích cực tham mưu, đề xuất với huyện những chính sách mới có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương trên cơ sở những chỉ đạo của trung ương, của tỉnh để thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện Nghĩa Hành giai đoạn 2016-2020.

Bài và ảnh: Ngọc Diệu

 

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất trên Website?
Van ban
Lich lam viec
Tin tuc su kien
Thong tin nghia hanh
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 451656
Đang trực tuyến: 27