Ngày đưa:  27/07/2017 09:17:58 AM
Phát huy truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa"
Cách đây 70 năm, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Vận động tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc” đã họp và nhất trí chọn ngày 27-7-1947 làm “Ngày thương binh toàn quốc”.

 Trong 70 năm qua, Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) đã trở thành ngày truyền thống thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, với nhiều hoạt động thiết thực, giàu tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, thể hiện lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội... công tác chăm sóc thương binh, liệt sĩ và người có công với nước, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Bằng nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, với nhiều cách làm sáng tạo, đời sống của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách… ngày càng được cải thiện, từng bước được nâng cao. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ đã phát triển thành 5 chương trình lớn, có sức lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn có vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công, người tham gia kháng chiến và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được xác định là nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng giáo dục lòng yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tân và chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ đối với liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay mà cho muôn đời con, cháu mai sau. Việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định: “Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội, kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có công có mức sống trung bình trở lên…”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương cần thực hiện tốt hơn một số nội dung, công tác trọng tâm. Trước hết, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công theo hướng bảo đảm ngày càng tốt hơn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi, không để xảy ra sai sót, tiêu cực...

Việc chăm lo tốt hơn người có công và gia đình chính sách, yêu cầu hết sức quan trọng là cùng với vai trò chủ đạo của Nhà nước, cần xã hội hóa sâu rộng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động mọi nguồn lực xã hội, tiềm năng to lớn của cộng đồng, góp phần thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Làm tốt công tác đối với thương binh, liệt sỹ và Người có công với cách mạng thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta, củng cố niềm tin của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cơ sở cho giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để mang tính thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2017), thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trên cơ sở xã hội hóa sâu rộng, động viên mọi nguồn lực… nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tốt hơn nữa người có công với cách mạng, thiết thực củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước luôn dành những tình cảm thiêng liêng nhất mà tưởng nhớ, biết ơn những thương binh, liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại cho mỗi chúng ta có được cuộc sống thanh bình và hạnh phúc ngày hôm nay.

Ảnh và bài: Vũ Thị Kim Loan.

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất trên Website?
Van ban
Lich lam viec
Tin tuc su kien
Thong tin nghia hanh
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 571080
Đang trực tuyến: 108