Ngày đưa:  11/08/2017 05:07:21 PM
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng văn hóa, con người Quảng Ngãi tại huyện Nghĩa Hành
Sáng ngày 11/8/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững” tại huyện Nghĩa Hành.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Đình Thời báo cáo với Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Dũng tình hình thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện

Cùng đi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Sở y tế, Sở LĐ-TB&XH.

Về phía huyện Nghĩa Hành có Phó Bí thư Huyện ủy Lữ Đình Phô; Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Đình Thời; lãnh đạo một số phòng, ban liên quan.

​Trên cơ sở Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy và Quyết định 224 của UBND tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hành tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch hành động với các nội dung trọng tâm như: xây dựng, phát triển toàn diện con người Nghĩa Hành về đức, trí, thể, mỹ; thông qua các hoạt động tuyên truyền, phát huy vai trò của giáo dục trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Nghĩa Hành;

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bổ ích cho cán bộ và nhân dân địa phương;

Xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa, kinh tế; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường dịch vụ, sản phẩm văn hóa,… nhằm mục tiêu đến năm 2020, đạt và vượt các chỉ tiêu về gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị;

Huy động các nguồn lực để nâng cấp các thiết chế văn hóa hiện có; xây dựng Trung tâm văn hóa – thể thao huyện; 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng- an ninh; 100% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin trên các phương tiện thông tin và truyền thông; huy động nguồn xã hội hóa đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí, nhất là công viên 23/3 tại trung tâm huyện,…

Trong thời gian tới, huyện sẽ đưa Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy trở thành chủ đề sinh hoạt tại các chi Đảng bộ trực thuộc; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, v,v... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phổ biến chỉ đạo

Huyện cũng kiến nghị với tỉnh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy. Đặc biệt là thiếu nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục, phát triển con người trên địa bàn huyện. Trong đó tỉnh cần quan tâm bố trí nguồn kinh phí xây dựng quần thể khu di tích Ủy ban hành chính kháng chiến Nam Trung bộ; Di tích chiến thắng Đình Cương; tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết trong hệ thống giáo dục, v,v...  

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nghĩa Hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu lãnh đạo huyện và các phòng, ban chức năng của huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các sở ngành tại buổi làm việc, tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng 05 nội dung cốt lõi và nhiệm vụ trọng tâm về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, cụ thể hóa và thường xuyên bổ sung, điều chỉnh nội dung phù hợp, làm sao cho thật dễ nhớ, dễ làm để Nghị quyết đi sâu vào đời sống xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-VH-XH, QP-AN và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại xã Hành Minh.

Bài & ảnh: Phương Thái – Ngọc Diệu

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 755146
Đang trực tuyến: 24