Ngày đưa:  13/01/2018 09:51:48 AM
Huyện ủy Nghĩa Hành tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Ngày 11/01/2018, tại hội trường trung tâm huyện, Huyện ủy Nghĩa Hành tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phan Bình phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị có các Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín; Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tấn Châu; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phan Bình và gần 150 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể, các cơ quan của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện; Ban giám hiệu các Trường THPT số 1, số 2 Nghĩa Hành, THPT Nguyễn Công Phương; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND 12 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Trên tinh thần đổi mới, tập trung gắn với ý thức, trách nhiệm cao, trong thời gian 01 ngày, hội nghị nghe báo cáo viên của tỉnh gồm các đồng chí Nguyễn Chín, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Trần Tấn Châu, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, truyền đạt nội dung 04 Nghị quyết đã được thông qua tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 04 đến ngày 11/10/2017 tại Thủ đô Hà Nội, bao gồm:

Nghị quyết số 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Một trong những quan điểm chỉ đạo của Đảng được đề cập rõ nét trong các Nghị quyết trung ương 6, khóa XII là Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân; bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ và các văn kiện của Đảng trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; thực hiện đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Về công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân; Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển. Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong từng thời kỳ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quản lý chuyên môn, nghiệp vụ. 

Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới là: Nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phan Bình nhấn mạnh: “Nội dung trọng tâm của các nghị quyết lần này là những định hướng lớn, mang tính đột phá, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp chung của huyện. Vì vậy sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn huyện khẩn trương tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII nghiêm túc, đúng tiến độ và có chất lượng cao, bảo đảm theo kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết trung ương 6 khóa XII đã đề ra.”/

Bài & ảnh: Phương Thái – Ngọc Diệu

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 755139
Đang trực tuyến: 17