Ngày đưa:  18/06/2018 07:19:32 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 25 (từ 18/6 - 23/6/2018)

- Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp giữa năm của HĐND huyện.

- Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ xét đề nghị công nhận huyện nông thôn mới.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành.

- Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồng đọng và mới phát sinh, nhất là liên quan đến đất đai xã Hành Dũng thực hiện hông báo Kết luận 116 của UBND tỉnh và Kế hoạch 713 của UBND huyện. Kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định 20 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo khẩn trương rà soát, tổng hợp, chủ động xây dựng và quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng cơ sở sản xuất, giải thích rõ về những tác hại đến môi trường do hoạt động sản xuất gạch bằng lò thủ công gây ra, yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất dừng hoạt động và thực hiện tháo dỡ lò nung trước ngày 31/8/2018

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát việc cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét, yêu cầu các đơn vị được giao cải tạo đồng ruộng cam kết không cung cấp nguồn đất sét được tận thu cho các lò gạch thủ công.

- Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ trong việc tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại theo chủ đề để Nhân dân trao đổi, góp ý kiến việc triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo xem xét, bố trí công việc cho số lao động còn lại do bàn giao sáp nhập Công ty CP dịch vụ điện vào Công ty Điện lực phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với số lao động dôi dư, không sắp xếp được thì phải giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định, đảm bảo người lao động ổn định cuộc sống.

- Tập trung huy động các nguồn vốn để phục vụ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới; đảm bảo quy hoạch phải đi trước một bước để làm cơ sở cho việc giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, xem xét chấp thuận đầu tư các dự án và cấp giấy phép xây dựng. Chủ động rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt, điều chỉnh đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và theo yêu cầu quản lý, nhu cầu đầu tư.

- Tăng cường theo dõi, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn ở khu vực nông thôn; Tăng cường các hoạt động truyền thông về thu gom rác thải, bảo vệ môi trường

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường đối với các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, phát triển giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; tập trung thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, trong đó chú ý rà soát quỹ đất do UBND các xã quản lý; tạo quỹ đất nông nghiệp sạch để thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản công nghệ cao.

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên; quản lý tốt đất đai, nhất là việc sử dụng đất đúng quy hoạch, đúng mục đích và tiết kiệm; quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là các khu vực khai thác và vận chuyển cát, đất, đá.

- Văn phòng -

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1495461
Đang trực tuyến: 45