Ngày đưa:  25/06/2018 07:13:00 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 26 (từ 25/6 - 30/6/2018)

- Chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương năm 2018.

- Chỉ đạo triển khai xây dựng  Kế hoạch sử dụng đất năm 2019  cấp huyện đảm bảo kết hợp với việc xây dựng các danh mục dự án 2019 có nhu cầu sử dụng đất tránh việc xin điều chỉnh bổ sung gây chậm trễ tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

- Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa công trình đường bộ địa phương để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa, bão 2018.

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các kết luận thanh tra về khiếu kiện đất rừng của UBND tỉnh trên địa bàn xã Hành Dũng.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kết luận, kiến nghị thanh tra.

- Tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Kiểm tra, lập kế hoạch trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc, khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện.

- Kiểm tra duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các trường đã đạt chuẩn quốc gia để giữ chuẩn đối với các trường này.

- Có biện pháp khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, nông thôn... nhất là các doanh nghiệp sản xuất nông sản sạch, công nghệ cao, có thương hiệu mạnh.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; khẩn trương nghiệm thu lên khối lượng để thanh toán, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2018.

- Tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư trước UBND huyện về tiến độ thực hiện cũng như kết quả giải ngân của các dự án.

- Đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nhất là các nguồn thu về khai thác quỹ đất, thuế tài nguyên, khoáng sản; phấn đấu thu đạt và vượt dự toán năm 2018.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và chống thất thu thuế, ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi trốn thuế.

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.

- Thực hiện các giải pháp chuyển đổi hiệu quả cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền mô hình tốt, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, tạo sự tin tưởng, quyết tâm, đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy lao động sản xuất, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

- Chỉ đạo tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, gây bức xúc trong nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát, chặt phá rừng trái phép.

- Đẩy mạnh cho vay theo chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; rà soát, có biện pháp giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và cho vay mới đối với các hộ chăn nuôi theo quy định.

- Văn phòng -

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1496026
Đang trực tuyến: 52