Ngày đưa:  09/07/2018 08:51:02 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 28 (từ 09/7 - 14/7/2018)

 - Chỉ đạo tập trung công tác BTGPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

- Chỉ đạo xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

- Chỉ đạo kiểm tra, quản lý và theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất.

- Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý đô thị, hoạt động thu gom, vận chuyển rác và xử lý chất thải rắn; quản lý các nghĩa trang và xây dựng nhà trái phép, không phép.

- Chỉ đạo việc đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của trại giam Công an tỉnh giao cho địa phương quản lý.

- Tập trung công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, tăng cương trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị.

- Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa công trình đường bộ địa phương để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa, bão 2018.

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các kết luận thanh tra về khiếu kiện đất rừng của UBND tỉnh trên địa bàn xã Hành Dũng.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kết luận, kiến nghị thanh tra.

​- Tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Kiểm tra, lập kế hoạch trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn

- Kiểm tra duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các trường đã đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Tăng cường công tác trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Chỉ đạo tăng cường công tác xác nhận, giải quyết các chính sách và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Văn phòng -

 

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1495986
Đang trực tuyến: 66