Ngày đưa:  13/07/2018 09:47:17 PM
Nghĩa Hành tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
Sáng ngày 13/7/2018, tại hội trường UBND huyện, Huyện ủy Nghĩa Hành tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn huyện.

Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Tấn Châu truyền đạt Nghị quyết

Dự hội nghị có Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tấn Châu; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phan Bình; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và gần 150 đại biểu là Bí thư các Chi Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể của huyện, các đơn vị của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện và 12 xã, thị trấn. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Phan Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) đối với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu trong việc học tập, quán triệt Nghị quyết cũng như trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách khoa học, cụ thể,  thiết thực và hiệu quả.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Phan Bình phát biểu khai mạc hội nghị

Sau phát biểu khai mạc của Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phan Bình, hội nghị tập trung dự nghe Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tấn Châu, kiêm báo cáo viên của tỉnh, truyền đạt quan điểm, chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), bao gồm các Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

Về quan điểm của Đảng ta đối với công tác cán bộ được xác định rõ tại Nghị quyết số 26: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của Cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững...”.

Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, giai đoạn 2018 – 2020, Nghị quyết số 27 đề ra mục tiêu cụ thể:

Đối với khu vực công: “Tiếp tục điều chính tăng mức lương cơ sở theo Nghị quyết của Quốc hội, bảm đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế; không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề...”

Đối với khu vực doanh nghiệp: “Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình phát triển KT-XH, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ”.

Về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội, Nghị quyết số 26 hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định rõ 5 nhiệm vụ và giải pháp.

Thứ nhất là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH.

Thứ hai là hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH.

Thứ ba là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH.

Thứ tư là nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ năm là tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại biểu dự hội nghị

Sau hội nghị quán triệt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, huyện Nghĩa Hành tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) thành chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Bài, ảnh: Phương Thái - Bích Loan

 

Từ khóa:  Nghĩa Hành nghị quyết Trung ương 7 nghị quyết XII nghị quyết số 26 nghị quyết số 27 nghị quyết số 28 xây dựng đội ngũ cán bộ cải cách tiền lương cải cách BHXH tuyên giáo tỉnh ủy huyện ủy cán bộ chủ chốt bí thư người đứng đầu
   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1718629
Đang trực tuyến: 78