Ngày đưa:  06/08/2018 08:24:53 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 32 (từ 06/8 - 11/8/2018)

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá cụ thể việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm đạt thấp hoặc có nguy cơ không đạt, đề ra giải pháp tập trung chỉ đạo quyết liệt trong 5 tháng cuối năm nhằm đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2018 theo Nghị quyết HĐND.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tại kỳ họp thứ 7 khóa IX.

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện dồn điền đổi thửa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra của năm 2018.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu an toàn, đảm bảo thu hoạch trước mùa mưa bão; Tiếp tục huy động, bố trí nguồn lực và chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ đối với các dự án trong kế hoạch đầu tư công đảm bảo theo quy định của pháp luật; hạn chế bổ sung các dự án mới ngoài kế hoạch.

- Tập trung đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu vượt dự toán năm 2018. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thu, chi ngân sách, tránh tình trạng thất thu và lạm thu, thực hiện triệt để tiết kiệm chi.

- Tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, nhất là việc quản lý, sử dụng đất của nông lâm trường, công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiên quyết thu hồi diện tích đất lâm nghiệp mà các tổ chức, cá nhân sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích; lập phương án giao đất cho người dân sản xuất. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc khai thác trái phép các nguồn tài nguyên thiên nhiên,...

- Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các bậc học; tổ chức thực hiện tốt  nhóm nhiệm vụ chủ yếu và  nhóm giải pháp cơ bản của ngành giáo dục đề ra.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Chỉ đạo cơ sở xã, thị trấn tiến hành chặt chẽ khâu chốt  thực lực công dân nam chưa qua phục vụ tại ngũ có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì chốt đến hết 27 tuổi (tính đến tháng 3 năm 2019).

- Tập trung giải quyết KNTC. Hoàn thiện kế hoạch thu hồi đất thưc tế đã có quết định thu hồi theo các kết luận thanh tra của UBND tỉnh và của UBND huyện.

- Chỉ đạo giải quyết những tồn tại về thực hiện pháp luật tín ngưỡng tôn giáo 2018 trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp nhằm giảm tai nạn giao thông năm 2018 từ 5% - 10% trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).​ Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sâu rộng trong toàn thể nhân dân nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông.

- Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

- Chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm lượng rác bị ùn ứ trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đất đai, nhất là công tác quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ.

- Chỉ đạo triển khai giám sát, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ cương trong trường học; giáo dục đạo đức, lý tưởng; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; thực hiện quyết liệt, cải thiện căn bản điều kiện vệ sinh trường học ngay đầu năm học mới.

- Văn phòng -

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1943413
Đang trực tuyến: 83