Ngày đưa:  01/09/2018 03:04:58 PM
Phát huy tinh thần Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Nghĩa Hành vững bước đi lên

Cách đây 73 năm, ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây còn là đỉnh cao của ý chí quật cường, tầm cao trí tuệ trong lịch sử đấu tranh anh dũng chống ngoại xâm của dân tộc. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày Quốc khánh 02/9/1945 (ảnh tư liệu)

Phát huy các bài học của Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2-9 bất diệt, 73 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 

Cùng với các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Hành luôn phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp; không ngừng nỗ lực vươn lên, tăng cường các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm, góp phần xây dựng Nghĩa Hành trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà đã và đang đoàn kết một lòng với tinh thần dân chủ, kỷ cương, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020 theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, mỗi người dân Nghĩa Hành càng thêm tự hào và nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của Cách mạng Tháng Tám, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 73 năm qua vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của cả nước nói chung, huyện Nghĩa Hành nói riêng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh để xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, phồn vinh.

Bài: Phương Thái

 

Từ khóa:  Bác Hồ Việt Nam Quảng Ngãi Nghĩa Hành cách mạng tháng 8 quốc khánh nông thôn mới huyện nông thôn mới đầu tiên phát triển
   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1943331
Đang trực tuyến: 140