Ngày đưa:  04/09/2018 07:58:42 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 36 (từ 03/9 - 08/9/2018)

- Tập trung quyết liệt triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

- Chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND 12 xã, thị trấn bám sát công việc, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Các đơn vị phải thường xuyên chấn chỉnh công chức, viên chức nhằm đảm bảo phải có thái độ đúng mực trong thực thi công việc, giải quyết công việc kịp thời, trách nhiệm cao theo tinh thần phục vụ, củng cố niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm quy định, gây cản trở hoạt động chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

- Chỉ đạo sắp xếp, bố trí giáo viên trúng tuyển viên chức và luân chuyển giáo viên chuẩn bị năm học mới.

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý diện tích quỹ đất UBND cấp xã quản lý; có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, mua bán, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.

- Chỉ đạo triển khai các bước để phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đồng Dinh để có cơ sở triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo hoàn thiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Nghĩa Hành năm 2018 để thông qua HĐND.

- Tăng cường công tác xử lý rác thải ở các xã, thị trấn đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, chợ, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chất thải cho nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo đề xuất danh mục dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn đề nghị hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh.

- Văn phòng -

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1943383
Đang trực tuyến: 100