Ngày đưa:  06/09/2018 04:52:53 PM
Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và một số cơ quan hoạt động trên địa bàn cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi gồm có 32 lĩnh vực với 282 thủ tục (chi tiết xem ở tệp đính kèm từ số 2 đến 33).

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm có 07 thủ tục (chi tiết xem ở tệp đính kèm số 34).

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm có 06 thủ tục (chi tiết xem ở tệp đính kèm số 35).

Đính kèm file:
1. DANH MỤC
2. LĨNH VỰC VỀ HỘI
3. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
4. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
5. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
6. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
7. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
8. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
9. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
10. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
11. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
12. LĨNH VỰC HỘ TỊCH
13. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
14. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
15. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
16. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
17. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
18. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
19. LĨNH VỰC THƯ VIỆN
20. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
21. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET
22. LĨNH VỰC XUẤT BẢN
23. LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
24. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
25. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
26. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
27. LĨNH VỰC GIAO THÔNG
28. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
29. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
30. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG
31. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
32. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
33. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN
34. LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
35. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1943301
Đang trực tuyến: 176