Ngày đưa:  06/09/2018 11:12:07 AM
Bộ thủ tục hành chính cấp xã

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm có 11 lĩnh vực với 105 thủ tục (chi tiết xem ở tệp đính kèm từ số 1 đến 11).

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm có 05 thủ tục (chi tiết xem ở tệp đính kèm số 12).

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm có 08 thủ tục (chi tiết xem ở tệp đính kèm số 13).

 

Đính kèm file:
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1943387
Đang trực tuyến: 103