Ngày đưa:  10/09/2018 11:03:01 AM
Hệ thống ISO của UBND huyện Nghĩa Hành

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

QUY TRÌNH BẮT BUỘC

QT 01 KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

QT 02 KIỂM SOÁT HỒ SƠ

QT 03 ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

QT 04 KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP

QT 05 HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

QT 06 HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA

PHU LỤC

Phụ lục 1 - NHẬN BIẾT QUÁ TRÌNH

Phụ lục 2 - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Phụ lục 3 - MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA UBND (gửi các phòng ghi vào PL 4)

Phụ lục 4 - MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÁC PHÒNG

Phụ lục 5 - BÁO CÁO THỰC HIỆN MTCL

Phụ lục 6  - KẾ HOẠCH ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN KHÁCH HÀNG

Phụ lục 7 - BẰNG CÂU HỎI ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN KH

Phụ lục 8 - PHIẾU THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CV

Phụ lục 9 - SỔ THEO DÕI KẾT QUẢ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Phụ lục 10 - SỔ THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC

(Chi tiết xem tệp kèm theo)

Đính kèm file:
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1943371
Đang trực tuyến: 113