Ngày đưa:  08/09/2018 10:07:00 AM
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Chiều 07/9/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Hành tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2018.

Giám đốc Trung tâm BDCT huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên xuất sắc

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có 58 đảng viên mới đến từ các chi đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện. Trong thời gian từ ngày 28/8/2018/ đến 07/9/2018, các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; Bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên ĐCS Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng, mỗi đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, tích cực tu dưỡng rèn luyện để sớm trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, nâng tổng số đảng viên mới được học và cấp giấy chứng nhận từ đầu năm đến nay lên 167 đồng chí.

Bài, ảnh: Thu Diễm

 

Từ khóa:  Nghĩa Hành trung tâm bồi dưỡng chính trị lý luận chính trị đảng viên mới bế giảng
   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1943401
Đang trực tuyến: 85