Ngày đưa:  17/09/2018 09:26:49 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 38 (từ 17/9 - 22/9/2018)

- Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện rà soát các cơ chế, chính sách đang thực hiện lên quan đến nhiệm vụ chi ngân sách hàng năm của tỉnh Quảng Ngãi.

- Chỉ đạo khắc phục một số tồn tại của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huyện nông thông mới và dô thị loại 5.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp HĐND bất thường lần thứ 8, khóa 9.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 5451/UBND-CNXD ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc láy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và chủ động ngăn ngừa nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

- Chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước.

- Chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Tập trung quyết liệt triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

- Chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND 12 xã, thị trấn bám sát công việc, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp;

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý diện tích quỹ đất UBND cấp xã quản lý; có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, mua bán, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.

- Văn phòng -

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2056641
Đang trực tuyến: 53