Ngày đưa:  01/10/2018 08:36:09 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 40 (từ 01/10 - 06/10/2018)

- Chỉ đạo công tác đánh giá sản lượng lương thực và xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2019.

- Chỉ đạo khảo nghiệm các vườn cây ăn quả để đánh giá, xác định loại cây trồng chủ lực, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo việc thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn xác định bãi rác của xã, quy hoạch xây dựng bãi đỗ rác của huyện.

- Kiểm tra các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất để có biện pháp xử lý.

- Chỉ đạo công tác thành lập Hợp tác xã quy mô toàn huyện. Chú ý công tác nhân sự, các thủ tục thành lập, nguồn vốn hoạt động.

- Chỉ đạo quyết liệt việc xóa bỏ lò gạch thủ công. Tiến hành kiểm tra việc tập kết vật liệu đất sét của các chủ lò gạch đảm bảo thực hiện đúng cam kết theo lộ trình xóa bỏ.

- Chỉ đạo kiểm tra chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính và tăng cường nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của các phòng, ban, đơn vị.

- Chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

- Triển khai đánh giá tình hình thi hành pháp luật hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão.

- Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài trước ngày 30/11/2018.

- Triển khai thực hiện đạt hiệu quả các dự án, đề án thuộc các Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người đến năm 2020.

- Chỉ đạo UBND các xã khẩn trương hoàn thành thủ tục thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 chậm nhất trong tháng 12/2018

- Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý đất đối với đất đai có nguồn gốc tại các nông, lâm trường quốc doanh.

- Chỉ đạo đăng ký khối lượng xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2019.

- Chỉ đạo công tác triển khai lập, thẩm định hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh dự kiến khởi công mới trong 02 năm 2019-2020.

- Văn phòng -

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2056573
Đang trực tuyến: 66