Ngày đưa:  17/10/2018 04:25:07 PM
Chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018

Chủ tịch UBND huyện vừa có Công văn chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị và 12 xã, thị trấn tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

Theo đó, tình hình kinh tế xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm có nhiều dấu hiệu khả quan, nhiều chỉ tiêu trong kế hoạch đã đạt và vượt trước thời gian. Tống giá trị sản xuất đạt 2.426.254 triệu đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; giá trị sản suất ngành nông nghiệp tăng 9,9%, công nghiệp và xây dựng tăng 10,9% (trong đó xây dựng tăng 12%), thương mại - dịch vụ tăng 19%. Thu ngân sách nhà nước có nhiều khả năng thu đạt và vượt ở mức cao. Nhiều công trình hạ tầng giao thông hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão. Tuy nhiên vẫn còn nhiều chỉ tiêu quan trọng dự báo sẽ đạt nhưng không vượt ở mức cao như tăng thu nhập bình quân đầu người, giải quyết việc làm. Một số nhiệm vụ có tính chất cấp bách còn thực hiện chậm, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng phương án giao đất lâm nghiệp cho người dân.

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 sớm và vượt ở mức cao nhất, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan đơn vị và Chủ tịch 12 xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2018. Trong đó, tập trung chủ yếu vào việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17 của Huyện ủy, giải quyết các vấn đề về môi trường, tạo việc làm, giao đất lâm nghiệp cho người dân,...

- Văn phòng -

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1943422
Đang trực tuyến: 80