Ngày đưa:  22/10/2018 08:23:13 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 43 (từ 22/10 - 27/10/2018)

- Chỉ đạo xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại về thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện, nhất là địa bàn thị trấn Chợ Chùa.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện kiểm tra việc khai thác, kinh doanh, khai thác, vận chuyển, tích tụ khoáng sản. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhiều lần.

- Kiểm tra các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp ở Cụm CN Đồng Đinh để có biện pháp xử lý.

- Chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo khẩn trương thực hiện xây dựưng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2022.

- Chỉ đạo khẩn trương lập phương án giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành đối với đất Trại giam Công an tỉnh đã được UBND tỉnh giao cho xã Hành Dũng quản lý.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn 3150-CV/TU ngày 28/9/2018 về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử.

- Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở thu mua, tái chế phế liệu; cương quyết đình chỉ, không cho phép hoạt động đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, trọng tâm là công tác thu nợ thuế trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu thu đã được giao.

- Chỉ đạo tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

- Văn phòng -

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1943164
Đang trực tuyến: 93