Ngày đưa:  01/11/2018 03:28:07 PM
Nghĩa Hành nâng cao công tác cải cách hành chính
Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nghĩa Hành đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được chấn chỉnh, hoạt động có nề nếp, đã kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và cá nhân đến làm việc.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận 01 cửa ở UBND thị trấn Chợ Chùa

Công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Nghĩa Hành đã được tăng cường thực hiện thường xuyên và quyết liệt; xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của huyện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng lên. Qua đó việc giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã đi vào nề nếp, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ như: 100% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện sử dụng mạng nội bộ và trên 90% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc; 100% UBND các xã, thị trấn đã kết nối mạng internet, tạo điều kiện thuận tiện trong việc tra cứu văn bản, trao đổi, xử lý thông tin phục vụ công việc. Công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đã có nhiều cải cách, đổi mới. UBND huyện đã chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng chuyên môn thường xuyên nghiên cứu tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, từng bước nâng cao tiến độ, chất lượng các thủ tục hành chính, được cơ quan, tổ chức, công dân đánh giá tích cực và đồng tình ủng hộ. 12/12 xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai nhiều lĩnh vực với các thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực theo quyết định của cấp có thẩm quyền được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, đáp ứng tốt nhu cầu tìm hiểu, tra cứu và khai thác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn đã ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bố trí 02 công chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức và thực hiện nghiêm túc theo các nội dung quy chế đề ra. Hằng năm UBND huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ nhằm mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của thực hiện cải cách hành chính, tạo tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Ghi nhận của chúng tôi tại Thị Trấn Chợ Chùa, việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa đảm bảo đúng quy trình, nhanh gọn. Có thể nói, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn trong những năm qua, thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, không gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND thị trấn. Đặc biệt, Đảng ủy, UBND thị trấn đã quan tâm đến việc quán triệt, giáo dục, nâng cao tinh thần thái độ tận tình phục vụ, ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ, công chức, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo thẩm quyền, coi đây là một trong những yếu tố chủ đạo để cải cách hành chính đạt hiệu quả. Ông Phạm Thanh Sơn- Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chùa cho biết: Thực hiện công tác cải cách hành chính, Thị trấn đã bố trí phòng làm việc riêng cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trang bị tương đối đầy đủ cơ sở vật chất trong khả năng có thể theo quy định. Điều này cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến làm việc tại UBND thị trấn”.

Ông Phạm Ngọc Thạch - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nghĩa Hành cho biết: “Để khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính, chúng tôi xác định yếu tố con người là trọng tâm. Phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức tuân thủ quy tắc, văn hóa ứng xử, chấn chỉnh lề lối làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại bộ phận một cửa cũng thường xuyên được tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử”.

Liên tục kiểm tra giám sát, chủ động tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dân cũng là giải pháp của các cấp ủy, chính quyền huyện Nghĩa Hành, góp phần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân tự đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, giảm thời gian và chi phí, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức hài lòng.

 Bài, ảnh: Ngọc Diệu 

 

Từ khóa:  Nghĩa Hànhcải cách hành chínhthủ tục hành chínhtiếp nhậntrả kết quảcông tácnâng caohài lòngtổ chứccá nhân
   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1943237
Đang trực tuyến: 145