Ngày đưa:  05/11/2018 09:03:44 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 45 (từ 05/11 - 10/11/2018)

- Chỉ đạo tập trung thực hiện công tác CCHC nhất là giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Khẩn trương lắp ráp thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân kịp thời. Thường xuyên giám sát chấn chỉnh công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính không kịp thời.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch 54-KH/HU ngày 2/5/2018, kế hoạch 55-KH/HU ngày 2/5/2018 của Huyện ủy, Quyết định 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2025 và Kế hoạc số 82/KH-UBND​ ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 28/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch 126-KH/TU ngày 05/4/2018 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống quản lý và tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn.

- Tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị  Phương án PCTT và TKCN, không lơ là, chủ quan đối với các loại hình thiên tai. Chú ý công tác thông tin về tình hình thiên tai đến các Ban Chỉ huy các cấp, đặc biệt là thông tin đến từng hộ dân. Kiểm tra phương án phòng chống thiên tai cấp xã cần rà soát lại lực lượng cụ thể. Các trang thiết bị đã mua sắm cần kiểm tra, vận hành định kỳ theo quy định.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán  Kỷ Hợi năm 2019 đáp ứng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhân dân với giá cả hợp lý và chất lượng tốt.

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện giảm ba tiêu chí.

- Chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm, công khai, minh bạch các vụ việc tồn đọng, vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn.

- Chỉ đạo Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Triển khai việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

- Triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.

- Chỉ đạo lập kế hoạch thanh tra năm 2018;  xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2018.

- Chỉ đạo Hội nghị Tổng kết sản xuất NLN 2018 và KH sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019.

- Chỉ đạo bổ sung các công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm.

- Văn phòng -

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1878411
Đang trực tuyến: 61