Ngày đưa:  19/11/2018 08:17:34 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 47 (từ 19/11 - 24/11/2018)

​- Chỉ đạo tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo 2018.

- Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kện phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019; kiểm tra nguồn giống lúa hiện có trong dân, trong HTX để có kế hoạch cung ứng đủ số lượng giống phục vụ sản xuất; huy động nông dân nạo vét, tu sủa kênh mương đảm bảo nước tưới thông suốt mùa vụ.

- Chỉ đạo tập trung rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm và triển khai đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018, đồng thời xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Chỉ đạo chấn chỉnh việc ban hành các quyết định hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai của UBND và Chủ tịch UBND các cấp. Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ​thu thập tài liệu liên quan đến nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, quá trình kê khai, đăng ký, quản lý sử dụng hiện trạng, mục đích sử dụng; thủ tục thừa kế… căn cứ pháp luật để giải quyết phải chính xác.

- Chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 270/KH-BCS ngày 16/10/2014 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện Chương trình số 52-TTr/TU ngày 16/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Chỉ đạo tích cực triển khai kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây tròng, mùa vụ ngay từ đầu năm để nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích.

- Chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đói rét cho đàn gia cầm, thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm đúng quy định đạt tỷ lệ cao nhất.

- Chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

- Khảo sát, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Hoàn thành các báo cáo trình HĐND huyện phục vụ tại kỳ họp lần thứ 9 khóa 9.

- Chỉ đạo rà soát quỹ đất công ích, đất ven sông, đất nông nghiệp phục vụ các dự án.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 17 của huyện ủy về xây dưng nông thôn mới.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về mua, bán hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn huyện.

- Triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong đợt tết nguyên đán 2019.

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật an toàn giao thông khi tham gia giao thông; vận động các chủ phương tiện cơ giới đường bộ đã hết niên hạn sử dụng thực hiện giải bản theo quy định để tránh nguy cơ tiềm ẩn  gây tai nạn giao thông.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch số 82-KH/HU ngày 13/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Công văn số 849-CV/HU ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy  về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU ngày 1/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Văn phòng -

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2056636
Đang trực tuyến: 54