Ngày đưa:  16/01/2019 05:30:29 PM
Thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019

Để triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019, ngày 14 tháng 01 năm 2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trong tâm gồm: 1-Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; 2-Công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu; 3-Xây dựng LLVT địa phương và CQQS địa phương các cấp vững mạnh; 4-Công tác giáo dục quốc phòng an ninh; 5-Quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng; 6-Công tác bảo đảm ngân sách.

-VP-

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2242857
Đang trực tuyến: 72