Ngày đưa:  22/04/2019 08:32:15 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 17/2019 (từ 22/4 - 27/4/2019)

- Tổ chức tuần tra, tấn công, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT trước, trong và sau Lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, ngày 01/5/2018. Có biện pháp đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tập trung quyết liệt vào công tác phòng chống hạn mùa khô. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi do huyện quản lý, đảm bảo các công trình vận hành hiệu quả, an toàn, cung cấp đầy đủ nước phục vụ sản xuất.

- Tập trung thu hoạch vụ Đông Xuân 2018-2019, đánh giá năng suất, sản lượng các loại cây trồng và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2019.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện mua sắm tài sản tập trung của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019 theo quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, các dự án chuyển tiếp, các dự án xây dựng mới trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuần tra, truy quét và xử lý các vụ vi phạm về khai thác khoán sản và phá rừng, buôn bán lâm sản trái phép.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/ HU, Chỉ thị số 20-CT/HU của Huyện ủy về nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới và đô thị thị trấn Chợ Chùa. Hoàn thành xây dựng kế hoạch xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu.

- Chỉ đạo tập trung đối với các xã chưa hoàn thành việc xây dựng phương án quản lý đất rừng 388 để giao cho nhân dân đối với 3 xã: Hành Đức, Hành Minh, Hành Thiện.

- Tiếp tục đẩy nhanh công tác GPMB các dự án. Giám sát chặ chẽ về chất lượng, kỷ thuật, mỹ thuật các dự án đang thi công.

- Tổ chức tuyên truyền trong dịp Lễ 30/3 và 1/5.

- Tiếp tục thực hiện tố công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nhất là tại Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo xây dựng danh mục các dự án khuyến khích đầu tư mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, thân thiện môi trường theo chuỗi giá trị năm.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất công ích (5%), đất chưa giao, chưa cho thuê theo đúng quy định.

- Quy hoạch, lập thủ tục tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, vật liệu thông thường theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

- Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân có ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nhà; tập trung công tác thu gom, vận chuyển rác thải; tổ chức kiểm tra và xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường; tiếp tục củng cố, giữ vững tiêu chí số 17 về môi trường trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Khẩn trương lập đầy đủ các thủ tục xây dựng hố rác tập trung của huyện.

- Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; quyết toán ngân sách năm 2018; hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu NQ HĐND huyện giao và dự toán tỉnh giao năm 2019.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước đầu tư để triển khai thi công các dự án trọng điểm, cấp bách sớm kịp thời đưa váo sử dụng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện phục vụ tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND các cấp giữa năm.

- Tuyên truyền, vận động toàn dân “Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ huyện đến cơ sở, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trên địa bàn huyện. Tích cực đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phấn đấu đến cuối năm đạt kế hoạch các chỉ tiêu về gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan và xã văn hóa nông thôn mới.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chương trình nước sạch.

-VP-

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2154660
Đang trực tuyến: 44