Ngày đưa:  02/05/2019 07:41:07 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 18/2019 (từ 29/4 - 04/5/2019)

- Tiếp tục chỉ đạo đảm bảo TTATGT trước, trong và sau Lễ 30/4, ngày 01/5/2018.

- Tập trung quyết liệt vào công tác phòng chống hạn mùa khô. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi do huyện quản lý, đảm bảo các công trình vận hành hiệu quả, an toàn, cung cấp đầy đủ nước phục vụ sản xuất.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/ HU, Chỉ thị số 20-CT/HU của Huyện ủy về nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới và đô thị thị trấn Chợ Chùa.

- Tuyên truyền, vận động toàn dân “Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ huyện đến cơ sở, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trên địa bàn huyện. Tích cực đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phấn đấu đến cuối năm đạt kế hoạch các chỉ tiêu về gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan và xã văn hóa nông thôn mới

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chương trình nước sạch       .

- Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, thực hiện dứt điểm các nội dung trong kết luận thanh tra của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo khẩn trương thực hiện dồn điền đổi thửa, hỗ trợ sản xuất và tích tụ ruộng đất phục vụ thu hút các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn

- Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đất đồi làm vật liệu san lấp.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ-đường sắt.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành công thương trên địa bàn.

- Chỉ đạo tăng cường công tác thu thuế và các nguồn thu từ quỹ đất đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo chi các hoạt động tại địa phương.

- Chỉ đao đẩy mạnh huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nguồn thu từ quỹ đất, đấu thầu, đấu giá tài nguyên khoáng sản, tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư để thu hút đầu tư.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó đặc biệt là dự án hồ chứa nước Hố Sổ, Chợ Chùa, đường tỉnh Quảng Ngãi-Chợ Chùa…

- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm việc liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử và ký số các văn bản gửi đến các Sở, ban ngành, UBND tỉnh theo lộ trình theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019.​

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe vượt quá tốc độ; không lái xe sau khi đã uống rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về TTATGT; lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, nhất là chấn chỉnh việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh dịch vụ, tổ chức vui chơi ca hát, treo, gắn biển, tờ phướn quảng cáo thương hiệu, thông tin các hoạt động văn hóa, sản phẩm hàng hóa,… tại nơi giao nhau làm che khuất tầm nhìn biển báo, đèn tín hiệu, gây mất an toàn giao thông.

- Chỉ đạo rà soát, khảo sát, dự báo nắm chắc số lượng nhu cầu lao động trong độ tuổi lao động chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng chưa ổn định, để phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tuyển dụng lao động trực tiếp tại địa phương.

- Chỉ đạo thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động và đưa thông tin tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin của địa phương và thông qua các kênh để giúp cho người lao động tiếp cận và tìm kiếm việc làm.

- Chỉ đạo tiếp tục quan tâm, khẩn trương xây dựng giải pháp giảm nghèo hiệu quả cho các đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách người có công phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.​

-VP-

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2154485
Đang trực tuyến: 52