Ngày đưa:  13/05/2019 02:19:16 PM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 20/2019 (từ 13/5 - 18/5/2019)

- Kiểm tra công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp các cấp học, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, triển khai công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và công tác hè.

- Tăng cường công tác quản lý đô thị: Về lấn chiếm vỉa hè, xây dựng nhà trái phép, không phép.

- Chỉ đạo tăng cường công tác thu thuế và các nguồn thu từ quỹ đất đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo chi các hoạt động tại địa phương.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện: Cầu Hành Phước-Hành Thịnh, Hồ chứa nước Hố Sổ, chợ Chùa, các dự án khu dan cư.

- Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đất đồi làm vật liệu san lấp.

- Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, thực hiện dứt điểm các nội dung trong kết luận thanh tra của UBND tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chỉ đạo khẩn trương thực hiện dồn điền đổi thửa, hỗ trợ sản xuất và tích tụ ruộng đất phục vụ thu hút các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.

- Tập trung quyết liệt vào công tác phòng chống hạn mùa khô. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi do huyện quản lý, đảm bảo các công trình vận hành hiệu quả, an toàn, cung cấp đầy đủ nước phục vụ sản xuất.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/ HU, Chỉ thị số 20-CT/HU của Huyện ủy về nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới và đô thị thị trấn Chợ Chùa. Hoàn thành xây dựng kế hoạch khu dân cư kiểu mẫu.

- Tuyên truyền, vận động toàn dân “Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ huyện đến cơ sở, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trên địa bàn huyện. Tích cực đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phấn đấu đến cuối năm đạt kế hoạch các chỉ tiêu về gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan và xã văn hóa nông thôn mới

- Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2019 đảm bảo đúng cơ cấu giồng, lịch thời vụ. Xây dựng phương án phòng chống hạn, tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy rừng

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư XDCB các công trình hoàn thành theo phân cấp.

- Chỉ đạo khẩn trương triển khai thi công các dự án từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2019 của huyện.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một của đảm bảo kịp thời đúng quy định.

- Đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng.

- Xây dựng danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2019 để thực hiện đầu tư năm 2020 trình kỳ họp giữa năm của HĐND huyện.

- Phối hợp Chi cục Quản lý thị trường mở đợt cao điểm về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là công tác chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn huyện

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong đợt cao điểm diễn ra trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019.

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch sáp nhập thôn, tổ dân phố, bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng, ban, đơn vị theo quy định.

- Chỉ đạo tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiên cứu các văn bản kết luận của UBND tỉnh liên quan đến đất đai trên địa bàn xã Hành Dũng.

-VP-

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2144499
Đang trực tuyến: 48