Ngày đưa:  22/10/2013 04:05:54 PM
Nghĩa Hành nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Được phát động từ năm 2000, đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn huyện, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc. Bài viết: “Nghĩa Hành nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ phản ảnh rõ hơn nội dung trên.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp ủy Ðảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc ở huyện Nghĩa Hành quan tâm, xác định là một cuộc vận động lớn vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa có tính thời sự cấp thiết. Vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được cụ thể hóa cho phù hợp với thực tế ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực; công tác tuyên truyền, vận động, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa được Ban chỉ đạo các cấp quan tâm; qui trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được tổ chức thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và có kỳ hạn; Gương người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến là nội dung tiêu chí thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng xã, thị trấn cùng phong trào xây dựng xã nông thôn mới, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, các hình thức triển khai học tập kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…  được tổ chức lồng ghép khá hiệu quả.

Lễ đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia ở Trường THCS Nguyễn Kim Vang, xã Hành Đức

Tính đến nay, toàn huyện có 17.829 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 75% tổng số hộ, tăng 11.029 hộ so với năm 2000. Trong đó 4 hộ vừa được biểu dương tại Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 2 năm 2013. Đây là những tấm gương sáng, khẳng định trên thực tiễn hiệu quả mô hình xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Cùng với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa cũng thu hút được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành; phong trào đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao ý thức tự quản cộng đồng; huy động nguồn lực to lớn trong nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa cộng đồng; thực hiện nếp sống văn minh, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Đến nay số thôn và tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa ở Nghĩa Hành chiếm 96%; có 2 xã văn hóa là Hành Thiện và Hành Thịnh; 4 xã đang được đề nghị cấp trên xét công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trong năm 2013 là Hành Thiện, Hành Thịnh, Hành Tín Đông và Hành Minh.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, vận động CB – CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng - đoàn thể vững mạnh. Các cấp Công đoàn trong huyện thường xuyên tổ chức hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tham gia các hội thao của huyện, của tỉnh, góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở. Kết quả có 96% số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn hóa.

Tiết mục múa đạt giải A tại Liên hoan văn nghệ CB – CNVCL Đ huyện Nghĩa Hành năm 2013

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã gắn kết thực hiện nhiệm vụ của các ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp, cụ thể là nhiều phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hành tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, đưa công tác khuyến nông khuyến ngư đến tận hộ gia đình, khu dân cư, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đến cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 12,7% (giảm 7,62% so với năm 2010)và dự kiến đến cuối năm 2013 sẽ giảm còn 10,5%.

Bộ mặt nông thôn mới ở thôn Kỳ Thọ Nam 1, xã Hành Đức

Từ những kết quả trên cho thấy qua 13 năm thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của quần chúng nhân dân và ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại những thành tựu to lớn, toàn diện và sâu sắc; khẳng định sự đúng đắn về chủ trương phát động phong trào “Ý Đảng, lòng dân”. Kết quả đó đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về vai trò, vị trí của văn hóa và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới, góp phần quan trọng để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII./. 

Bài&ảnh: Phương Thái

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất trên Website?
Van ban
Lich lam viec
Tin tuc su kien
Thong tin nghia hanh
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 451719
Đang trực tuyến: 80