Ngày đưa:  04/06/2014 02:57:56 PM
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng; hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền.

 1. Địa điểm, thời gian tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ:

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ:

Phòng Tư pháp UBND huyện Nghĩa Hành.

Địa chỉ: thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: 055-3861395                           Email: phongtuphap1.nh@gmail.com

- Ngày tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

2. Trình tự thực hiện:

- Đối với tổ chức, cá nhân:

+ Bước 1: Ghi phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch (theo mẫu quy định);

+ Bước 2: Xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy tờ cần thiết để thực hiện việc chứng thực tại Phòng Tư pháp Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. Trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì người yêu cầu chứng thực phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đó, trừ trường hợp có quy định khác.

+ Bước 3: Ký tắt vào từng trang của hợp đồng trừ trang cuối phải ký đầy đủ.

+ Bước 4: Sau không quá 03 ngày làm việc (đối với hợp đồng đơn giản) hoặc sau không quá 10 ngày làm việc (đối với hợp đồng phức tạp) hoặc sau không quá 30 ngày làm việc (đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp) đến nhận kết quả.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra giấy tờ mà người yêu cầu chứng thực xuất trình. Nếu hợp lệ và đầy đủ thì thụ lý, ghi vào sổ.

+ Bước 2: Xác định năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu chứng thực và xét thấy nội dung hợp đồng đã được soạn thảo sẵn không trái pháp luật, đạo đức xã hội thì thực hiện chứng thực.

Trong trường hợp nội dung hợp đồng trái pháp luật, đạo đức xã hội hoặc được soạn thảo không đạt yêu cầu, thì hợp đồng phải được sửa đổi, bổ sung; nếu người yêu cầu chứng thực không đồng ý việc sửa đổi, bổ sung đó thì không chứng thực. Trong trường hợp hợp đồng được sửa đổi, bổ sung theo quy định thì trước khi ký, người yêu cầu chứng thực phải tự đọc lại hợp đồng hoặc người thực hiện chứng thực đọc cho họ nghe.

+ Bước 3: Thực hiện chứng thực chứng nhận hoặc chứng thực và ký tắt vào từng trang của hợp đồng, trừ trang cuối phải ký đầy đủ và đóng dấu vào hợp đồng.

Trường hợp yêu cầu chứng thực không thể thực hiện được ngay trong ngày thì ghi phiếu hẹn cho người yêu cầu chứng thực.

3. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hành.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch theo mẫu quy định;

+ Giấy tờ tùy thân và giấy tờ cần thiết để thực hiện việc chứng thực;

+ Trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì người yêu cầu chứng thực phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đó, trừ trường hợp có quy định khác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp và không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp, kể từ khi thụ lý.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện Nghĩa Hành

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp, UBND huyện Nghĩa Hành.

     - Cá nhân được ủy quyền và phân cấp thực hiện: + Nguyễn Đăng Tòa Trưởng phòng Tư pháp

+ Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng phòng Tư pháp.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng giao dịch; hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền.

9. Lệ phí:

- Hợp đồng có giá trị dưới 20.000.000 đồng: 10.000 đồng/ trường hợp;

- Hợp đồng có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng: 20.000 đồng/ trường hợp;

- Giấy ủy quyền: 10.000 đồng/ trường hợp;

- Hợp đồng ủy quyền: 20.000 đồng/ trường hợp.

- Hợp đồng giao dịch khác có giá trị dưới 50 triệu đồng là 40.000 đồng/trường hợp.

(Theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính – bộ Tư pháp hướng dẫn thu, nộp và quản lý sử dụng phí, Lệ phí công chứng, chứng thực; Công văn số 399/STP-PCC ngày 01/12/2008 của Sở Tư pháp Quảng Ngãi hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTP-BTC). Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/15/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng giao dịch.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch, mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

- Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn thu, nộp và quản lý sử dụng phí, Lệ phí công chứng, chứng thực;

- Công văn số 399/STP-PCC ngày 01/12/2008 của Sở Tư pháp Quảng Ngãi hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTP-BTC.

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/15/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng giao dịch.

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất trên Website?
Van ban
Lich lam viec
Tin tuc su kien
Thong tin nghia hanh
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 461096
Đang trực tuyến: 60