Ngày đưa:  06/06/2014 02:37:25 PM
Đăng ký cho các dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác.

 1. Địa điểm, thời gian tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ:

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ:

Phòng Nội vụ, UBND huyện Nghĩa Hành

Địa chỉ: thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055-3861245                     

Email: noivunghiahanh@gmail.com

- Ngày tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

2. Trình tự thực hiện:

- Đối với tổ chức:

+ Bước 1: Gửi văn bản đề nghị kèm danh sách tu sĩ, nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện theo quy định.

+ Bước 2: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ và có ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện tiến hành giải quyết theo đúng thời gian quy định.

3. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Nội vụ.

- Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;

+ Danh sách tu sĩ;

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện Nghĩa Hành

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

9. Phí và Lệ phí: Không có.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu số B10

11. Các yêu cầu, điều kiện: Không.

12. Các căn cứ pháp lý có liên quan:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. (Hết hiệu lực thi hành)

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành và biện Pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. (Thay thế NĐ số 22/2005/NĐ-CP)

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Biểu Mẫu B10 theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV.

Đính kèm file:
   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất trên Website?
Van ban
Lich lam viec
Tin tuc su kien
Thong tin nghia hanh
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 461098
Đang trực tuyến: 59