Ngày đưa:  29/01/2015 03:55:51 PM
---------------------------CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC HUYỆN---------------------------

Văn phòng HĐND và UBND huyện

1. Chánh Văn phòng: ông Nguyễn Minh Tâm

2. Phó Chánh Văn phòng: bà Đào Thị Bích Diễm

Email: vp-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 356

Phòng Tài chính – Kế hoạch

1. Trưởng phòng: ông Lê Việt Quân

2. Phó Trưởng phòng: bà Kiều Việt Phương

Email: tckh-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT:  0255 3961 423

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1. Trưởng phòng: ông Nguyễn Tấn Trung

2. Phó Trưởng phòng: ông Phan Văn Thành Nhân

  Email: tnmt-nghiahanh@quangngai.gov.vn

  ĐT:  0255 3861 266

Phòng Nội vụ

1. Trưởng phòng: ông Phạm Ngọc Thạch

2. Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Lễ

Email: nv-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT:  0255 3861 245

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Trưởng phòng

2. Phó Trưởng phòng: ông Lê Quang Nhu

Email: nn-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 241

Phòng Tư pháp

1. Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Nhâm

2. Phó Trưởng phòng: bà Huỳnh Thị Thanh Nga

Email: tp-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 395

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

1. Trưởng phòng: ông Cao Minh Hùng 

2. Phó Trưởng phòng:

Email:  ktht-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 267

Phòng Lao động Thương binh và xã hội

1. Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Nga

2. Phó Trưởng phòng: bà Cao Thị Hạnh

Email: ldtbxh-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 244

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Trưởng phòng

2. Phó Trưởng phòng: bà Vũ Thị Kim Loan

Email:  gd-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 808

Phòng Văn hóa và Thông tin

1. Trưởng phòng: ông Đặng Kim Dũng

2. Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Vĩnh Phúc

Email: vhtt-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 292

Phòng Y tế

1. Trưởng phòng:

2. Phó Trưởng phòng: bà Lê Thị Thanh Thùy

Email: yte-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 2215 800 

Thanh tra huyện

1. Chánh thanh tra: ông Đỗ Văn Quang

2. Phó Chánh thanh tra: ông Trần Ngọc Tuấn

Email: ttra-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

1. Giám đốc: ông Đặng Kim Dũng

2. Phó giám đốc: ông Phạm Tiến

Email: ttvhtt-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Đài truyền thanh

1. Trưởng đài: ông Nguyễn Nhàn

2. Phó trưởng đài: bà Lý Thị Thái

Email: dtt-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

1. Giám đốc:

2. Phó Giám đốc: ông Võ Văn Vinh

Email: ttdvnn-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Ban quản lý cụm công nghiệp Đồng Dinh

1. Giám đốc: ông Lữ Đình Phong

2. Phó giám đốc: ông Đào Thanh Tuấn

Email: ccndd-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Giám đốc: ông Phan Thu

2. Phó giám đốc:

Email: bqldadtxd-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Trung tâm phát triển quỹ đất

1. Giám đốc: ông Lê Quang Tụ

2. Phó giám đốc:

Email: ttptqd-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1. Giám đốc: ông Tăng Ngọc Thiên

2. Phó giám đốc:

Email: ttgdtx-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

 

   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2151125
Đang trực tuyến: 69