Ngày đưa:  29/01/2015 03:55:51 PM
---------------------------CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC HUYỆN---------------------------

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

          Đồng chí: Nguyễn Minh Tâm - Chánh Văn phòng

          Đồng chí: Đào Thanh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng

          Email: nghiahanh@quangngai.gov.vn

          SĐT: 055. 3861256

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

          Đồng chí: Lê Việt Quân - Trưởng phòng

          Đồng chí: Kiều Việt Phương – Phó Trưởng phòng

          Email: tckh-nghiahanh@quangngai.

          SĐT :  055. 3961423

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

          Đồng chí: Nguyễn Tấn Trung – Trưởng phòng

          Đồng chí: Phan Văn Thành Nhân – Phó Trưởng phòng

          Email: tnmt-nghiahanh@quangngai.gov.vn

          SĐT :  055. 3861266

4. Phòng Nội vụ

           Đồng chí: Phạm Ngọc Thạch - Trưởng phòng

Đồng chí: Nguyễn Văn Lễ - Phó Trưởng phòng

Email: nv-nghiahanh@quangngai.gov.vn

            SĐT :  055. 3861245

5. Thanh tra huyện:

Đồng chí: Đỗ Văn Quang - Chánh thanh tra

Đồng chí: Lê Văn Nhân – Phó Chánh thanh tra

Đồng chí: Trần Ngọc Tuấn - Phó Chánh thanh tra

Email: ttra-nghiahanh@quangngai.gov.vn

            SĐT : 055. 3861273

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đồng chí: Đàm Bàng – Trưởng phòng

Đồng chí: Lê Quang Nhu -  Phó Trưởng phòng

Email: nn-nghiahanh@quangngai.gov.vn

            SĐT:   055. 3861241

7. Phòng Tư pháp

Đồng chí: Nguyễn Văn Nhâm –  Trưởng phòng

Đồng chí: Huỳnh Thị Thanh Nga - Phó Trưởng phòng

Email: tp-nghiahanh@quangngai.gov.vn

            SĐT:    055. 3861395

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đồng chí: Nguyễn Anh Vinh – Trưởng phòng

Đồng chí: Phan Thu – Phó Trưởng phòng

Email:  ktht-nghiahanh@quangngai.gov.vn

            SĐT:    055. 3861267

9. Phòng Lao động Thương binh và xã hội

Đồng chí: Nguyễn Thị Nga – Trưởng phòng

Đồng chí: Đào Thị Bích Diễm – Phó Trưởng phòng

Đồng chí: Cao Thị Hạnh - Phó Trưởng phòng

Email: ldtbxh-nghiahanh@quangngai.gov.vn

            SĐT:  055. 3861244

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đồng chí: Chế Thanh Vũ – Trưởng phòng

Đồng chí: Lê Văn Búp – Phó Trưởng phòng

Email:  gd-nghiahanh@quangngai.gov.vn

            SĐT:     055. 3861808

11. Phòng Văn hóa – Thông tin

Đồng chí: Đặng Kim Dũng – Trưởng phòng

Đồng chí : Nguyễn Vĩnh Phúc – Phó Trưởng phòng

Email: vhtt-nghiahanh@quangngai.gov.vn

            SĐT:             055. 3861292

12. Phòng Y tế

Đồng chí: Lê Thị Thanh Thùy – Phó Trưởng phòng

Email: yte-nghiahanh@quangngai.gov.vn

SĐT:           055. 2215800 

 

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 755192
Đang trực tuyến: 54