Ngày đưa:  30/01/2015 03:42:03 PM
------------------------------------------CÁC XÃ, THỊ TRẤN------------------------------------------

1. UBND xã Hành Tín Tây

         - Chủ tịch: ông Mai Văn Tường

         - Phó Chủ tịch: bà Nguyễn Thị Ánh Nga

         Điện thoại:  0255 3856 504

         Email: hanhtintay-nghiahanh@quangngai.gov.vn

2. UBND xã Hành Tín Đông

         - Chủ tịch: ông Đào Thanh Công

         - Phó Chủ tịch: ông Trịnh Bê

         Điện thoại: 0255 3859 519

         Email: hanhtindong-nghiahanh@quangngai.gov.vn

3. UBND xã Hành Thiện

         - Chủ tịch: ông Mai Duy Tuấn

         - Phó Chủ tịch: ông Trần Duy Tân

         Điện thoại: 0255 3856 346

         Email: hanhthien-nghiahanh@quangngai.gov.vn

4. UBND xã Hành Thịnh

         - Chủ tịch: ông Nguyễn Tấn Bảy

         - Phó Chủ tịch: ông Huỳnh Thanh Long

         Điện thoại: 0255 3939 805

         Email: hanhthinh-nghiahanh@quangngai.gov.vn

5. UBND xã Hành Phước

         - Chủ tịch: ông Võ Công Thanh

         - Phó Chủ tịch: ông Cao Văn Đạt

         - Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức

         Điện thoại: 0255 3898 306

         Email: hanhphuoc-nghiahanh@quangngai.gov.vn

6. UBND xã Hành Đức

         - Chủ tịch: ông Phan Ninh

         - Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Sĩ Hải

         Điện thoại: 0255 3861 304

         Email: hanhduc-nghiahanh@quangngai.gov.vn

7. UBND xã Hành Trung

         - Chủ tịch: ông Vũ Lê Vinh

         - Phó Chủ tịch: ông Trần Văn Thiện

         Điện thoại: 0255 3861 303

         Email: hanhtrung-nghiahanh@quangngai.gov.vn

8. UBND xã Hành Thuận

         - Chủ tịch: ông Nguyễn Hữu Lệ

         - Phó Chủ tịch: ông Lê Thanh Hùng

         Điện thoại: 0255 3962 683

         Email: hanhthuan-nghiahanh@quangngai.gov.vn

9. UBND xã Hành Dũng

         - Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Nghĩa

         - Phó Chủ tịch: ông Phạm Văn

         Điện thoại: 0255 3861 301

         Email: hanhdung-nghiahanh@quangngai.gov.vn

10. UBND xã Hành Nhân

         - Chủ tịch: ông Nguyễn Đăng Trí

         - Phó Chủ tịch: ông Võ Duy Chánh

         Điện thoại: 0255 3861 302

         Email: hanhnhan-nghiahanh@quangngai.gov.vn

11. UBND xã Hành Minh

         - Chủ tịch: ông Đoàn Tấn Nguyên

         - Phó Chủ tịch: ông Phan Thanh Trinh

         Điện thoại: 0255 3861 291

         Email: hanhminh-nghiahanh@quangngai.gov.vn

12. UBND thị trấn Chợ Chùa

         - Chủ tịch: ông Phạm Thanh Sơn

         - Phó Chủ tịch: ông Trần Tấn Tâm

         Điện thoại: 0255 3861 255

         Email: ttchochua-nghiahanh@quangngai.gov.vn

 

   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2056585
Đang trực tuyến: 65