Ngày đưa:  30/01/2015 03:42:03 PM
UBND các xã, thị trấn
.

 

1. Xã Hành Tín Đông

                   Đồng chí: Đào Thanh Công – Chủ tịch

                   Đồng chí: Trịnh Bê – Phó Chủ tịch

                   SĐT:   055. 3856519

2. Xã Hành Tín Tây

                   Đồng chí: Mai Văn Tường – Chủ tịch

                   Đồng chí: Nguyễn Văn Như – Phó Chủ tịch

                  SĐT:    055. 3856504

3. Xã Hành Thịnh

                   Đồng chí: Huỳnh Xuân Tạo – Chủ tịch

                   Đồng chí: Nguyễn Tấn Bảy – Phó Chủ tịch

                   SĐT:    055. 3939805

 4. Xã Hành Phước

                   Đồng chí: Võ Công Thành – Chủ tịch        

                   Đồng chí: Phan Ngọc Anh – Phó Chủ tịch 

                   Đồng chí: Trần Nghiệp – Phó Chủ tịch

                   SĐT:   055. 3898306

5. Xã Hành Đức

                   Đồng chí: Phan Ninh – Chủ tịch

                   Đồng chí: Nguyễn Sỹ Hải – Phó Chủ tịch

                   SĐT:   055. 3861304

6. Xã Hành Dũng

                   Đồng chí: Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch

                   Đồng chí: Trần Văn Thiện – Phó Chủ tịch

                   Đồng chí: Trần Ngọc Vinh – Phó Chủ tịch

                   SĐT:    055. 3861301

7. Xã Hành Thiện

                   Đồng chí: Mai Duy Tuấn – Chủ tịch

                   Đồng chí: Mai Văn Chín – Phó Chủ tịch

                   Đồng chí: Võ Văn Điểm – Phó Chủ tịch

                   SĐT:    055. 3856346

8. Xã Hành Minh

                   Đồng chí: Đoàn Tấn Nguyên – Chủ tịch

                   Đồng chí: Phan Thanh Trinh – Phó Chủ tịch

                   SĐT:    055. 3861291

9. Xã Hành Nhân

                   Đồng chí: Nguyễn Đăng Trí – Chủ tịch

                   Đồng chí: Nguyễn Hồng Thạch – Phó Chủ tịch

                   Đồng chí: Võ Duy Chánh – Phó Chủ tịch

                   SĐT: 055. 3861302

10. Xã Hành Thuận

                   Đồng chí: Trần Tường – Chủ tịch

                   Đồng chí: Nguyễn Hữu Lệ - Phó Chủ tịch

                   SĐT:   055. 3962683

11.Xã Hành Trung

                   Đồng chí: Vũ Lê Vinh – Chủ tịch

                   Đồng chí: Trần Văn Thiện – Phó Chủ tịch

                   Đồng chí: Đoàn Hồng Dũng – Phó Chủ tịch

                   SĐT:    055. 3861303

12. Thị trấn Chợ Chùa

                   Đồng chí: Trần Phương Phụ - Chủ tịch

                   Đồng chí: Lương Văn Mạnh – Phó Chủ tịch

                   Đồng chí: Phạm Văn – Phó Chủ tịch

                    SĐT:   055. 3861255

   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1640594
Đang trực tuyến: 42