Ngày đưa:  20/04/2015 03:51:11 PM
----------------------------------MẶT TRẬN , CÁC HỘI ĐOÀN THỂ----------------------------------
.

1. UBMTTQVN huyện

Đ/c Huỳnh Lúa -  Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch

Đ/c Mai Thị Thu Sương - Phó Chủ tịch

Email: mattrannghiahanh@gmail.com

SDT: 055. 3861258

2.     Hội Cựu chiến binh

Đ/c Lâm Đức Tuấn - Chủ tịch

Đ/c Đỗ Thị Mỹ Lệ - Phó Chủ tịch

3. Huyện Đoàn:

Đ/c Cao Minh Hùng - Bí thư

Đ/c Nguyễn Trần Thương - Phó Bí thư

Email: HDNGHIAHANH@GMAIL.COM

SĐT: 055.3861246

4. Hội Phụ Nữ:

Đ/c Huỳnh Thị Yến - Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Thị Kiều Hoanh - Phó Chủ tịch

Email: pnnghiahanh@gmail.com

5. Hội Nông dân

Đ/c Từ  Văn Khánh - Chủ tịch

Đ/c Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch

Email: hndnghiahanh@gmail.com

SĐT:    055. 3861641

6. Liên đoàn Lao Động:

Đ/c Huỳnh Tấn Thương - Chủ tịch

Đ/c Trần Thanh Duy - Phó Chủ tịch

Email: kieuviethang@gmail.com

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 755264
Đang trực tuyến: 84