Thông báo kết luận của đ/c Phan Bình - CT UBND tại cuộc họp bàn việc thu hút dự án đầu tư ngành may mặc của công ty cổ phần Vinatex ĐN
.

Xem chi tiết tại đây:<<

Các tin, bài khác