Công bố của ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Hành về danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở từng đơn vị bầu cử

Xem chi tiết tại đây: <<

Các tin, bài khác