Nghĩa Hành triển khai công tác người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng cuối năm 2018
Chiều ngày 6 tháng 8 năm 2018, tại hội trường khối vận Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết Công tác người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Ông Huỳnh Lúa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQVN 12 xã, thị trấn và 23 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nghĩa Hành hiện có hơn 1.100 người, với 261 hộ, chiếm 1% dân số của huyện, sinh sống ở 03 xã Hành Dũng, Hành Tín Đông và Hành Tín Tây, (trong đó có 23 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cấp  huyện 03 người, cấp xã 05 người và cấp thôn – xóm – khu dân cư 15 người).

06 tháng đầu năm 2018 có 01 người có uy tín  được đi tham quan, học tập kinh nghiệm  tại các tỉnh phía bắc, 02 người có uy tín được tập huấn về công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số do Ban dân vận - Tỉnh ủy tổ chức. Nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Ban Dân vận Huyện ủy gặp mặt và tặng quà cho 23 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng.

Những năm qua và 06 tháng đầu năm 2018, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Nghĩa Hành  luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và người kinh trên địa bàn thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng Đảng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới từng bước đẩy lùi những tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đội ngũ người có uy tín của huyện Nghĩa Hành ngày càng thể hiện vai trò, trách nhiệm và năng lực trong việc phối hợp cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể tuyên truyền chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong đồng bào dân tộc thiểu số; phản ảnh kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân giúp cho cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các Hội đoàn thể  thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội của mình với nhân dân.

Ban dân vận Huyện ủy Nghĩa Hành đề ra các nhiệm vụ, giải pháp công tác người có uy tín trong 6 tháng cuối năm 2018 là: Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, chính trị - xã hội trong huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ  các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Coi trọng công tác xây dựng, vận động và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện theo tinh thần Quyết định số 9747-QĐ/TU ngày 03/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho người có uy tín; Thường xuyên gặp gỡ,  đối thoại với người có uy tín để người có uy tín có đủ thông tin đáp ứng  yêu cầu trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia đóng góp ý kiến  xây dựng các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, v.v… Để người có uy tín  trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Nghĩa Hành thật sự là đội ngũ quan trọng trong vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, nhà nước. Góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị ở địa bàn, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Bài, ảnh: Ngọc Diệu - Bích Loan

 

Các tin, bài khác