Công bố của ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Hành về danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở từng đơn vị bầu cử
Ngày đưa:  26/04/2016 02:17:35 PM In bài

Xem chi tiết tại đây: <<


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi