V/v phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đưa:  25/07/2016 08:33:16 AM In bài
212/QĐ-UBND

 Xem chi tiết tại đây:


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi