UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2016 và bàn nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Ngày đưa:  01/12/2016 04:04:51 PM In bài
Chiều ngày 30/11, UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2016 và bàn nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Dự Hội nghị có ông Phan Bình-Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và lãnh đạo 12 xã, thị trấn.

 Năm 2016 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Nghĩa Hành đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 9,64% so với cùng kỳ năm 2015 ; giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp đạt trên 800 tỷ đồng ; công nghiệp, xây dựng đạt trên 700 tỷ đồng, tăng gàn 9%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng , trong đó nông -lâm, thủy sản chiếm trên 29%; công nghiệp-xây dựng chiếm hơn 24% và dịch vụ chiếm hơn 46%.

   Giá trị sản xuất ngành trồng trọt trên 400 tỷ đồng; sản lượng cây lúa trên 38 ngàn tấn; các loại cây hoa màu đều đạt và vượt  kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt trên 407 tỷ đồng , đàn bò trên 23 ngàn con, trong đó bò lai chiếm 86%. Công tác khuyến nông, trong năm, huyện phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai nhiều mô hình có hiệu quả như mô hình trồng đậu phụng giống L14 ở xã Hành Đức cho năng suất cao trên 26 tạ/ha; mô hình sản xuất giống MT10 tại xã Hành Dũng cho năng suất gần 70 tạ/ha; mô hình nuôi lương thương phẩm trong bể không bùn vv...

 

   Đặc biệt thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Nghĩa Hành thực hiện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong năm ngành nông nghiệp đã chuyển đổi 102,6 ha diện tích đất trồng lúa và mía sang trồng lạc và ngô trong điều kiện thời tiết khô hạn; xây dựng 09 mô hình cánh đồng mẫu với diện tích 169,1 ha; dồn điền đổi thửa 30 ha và thực hiện mô hình cánh đồng mẫu 01 giống, 01 thời vụ, 01 chế độ canh tác; phát triển các dự án trồng cây ăn quả bước đầu đạt kết quả. Về chăn nuôi, phát triển 09 trang trại chăn nuôi heo và chăn nuôi tổng hợp. Về lâm nghiệp, ứng dụng mô hình cấy ghép mô rút ngắn chu kỳ sản xuất và nâng cao giá trị sản xuất vv... Hoạt động của Cụm công nghiệp Đồng Dinh tiếp tục có hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương . Huyện phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh khảo sát ranh giới lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đồng Dinh 150 ha; thực hiện quy hoạch chi tiết mở rộng diện tích 05 ha, tạo điều kiện cho Công ty CP Vinatex Đà Nẵng vào đầu tư trong cụm. Các nhà máy gạch tuynel Phú Điền và Sao vàng hoạt động hiệu quả, giải quyết nhiều lao động tại địa phương .

Các chương trình dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai khá tích cực, đạt kết quả quan trọng góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đến cuối năm 2016 trên địa bàn huyện có 09 xã đạt xã nông thôn mới là Hành Thịnh, Hành Minh, Hành Thuận, Hành Thiện, Hành Trung, Hành Nhân, Hành Tín Đông, Hành Đức và Hành Phước.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách xã hội được thực hiện tốt, an sinh xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được tăng cường, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vv...

          Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp chủ yếu năm 2017,  trong đó tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình, dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ; chú trọng triển khai thực hiện sản xuất vụ đông xuân và hè Thu  bảo đảm đúng thời vụ; cơ cấu giống; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng đảm bảo năng suất theo kế hoạch đã đề ra; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm;  tăng cường công tác thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…Đặc biệt năm 2017, huyện Nghĩa Hành phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng hơn 14%; xây dựng, phát triển kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp , nông thôn; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn chợ Chùa vv.. xây dựng huyện Nghĩa Hành trở thành huyện nông thôn mới.

Bài và ảnh: Ngọc Diệu

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi